Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Esentürk, Okan
Kaya, Emine
ZİNC PHTALOCYANİNE AND BUCKMİNSTERFULLERENE TEMELLİ GÜNEŞ ENERJİ DÖNÜŞÜM HÜCRELERİNİN TİME RESOLVED TERAHERTZ SPEKTROSKOPİ İLE İNCELENMESİ