FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Özkar, Saim
Özhava, Derya
ZEOLİT YAPISIYLA KARARLILAŞTIRILMIŞ METAL NANOPARÇACIKLARININ HAZIRLANMASI
Citation Formats
S. Özkar and D. Özhava, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60349.