Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Soyer, Yeşim
Bulut, Ece
ÇOKLU İLAÇ DİRENÇLİ SALMONELLA İZOLATLARINDAKİ PLAZMİDLERİN İLETİŞİM KABİLİYETLERİ