Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Bölükbaşı, Ufuk
Akkuş, Merve
HİDROFOBİK OLARAK MODİFİYE EDİLMİŞ HEMİSELÜLOZ FİLMLER, MEKANİK VE GEÇİRGENLİK ÖZELLİKLERİ