Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Önal, Işık
Yalçın, Özgen
SU-GAZ DEĞİŞİM TEPKİMESİNİN TEMEL VE BAKIR DESTEKLİ FE3O4/CR2O3 KATALİZÖRLERİ ÜZERİNDE TEORİK VE DENEYSEL İNCELEMESİ