Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Önal, Işık
Yalçın, Özgen
SU-GAZ DEĞİŞİM TEPKİMESİNİN TEMEL VE BAKIR DESTEKLİ Fe3O4/Cr2O3 KATALİZÖRLERİ ÜZERİNDE TEORİK VE DENEYSEL İNCELENMESİ