FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2014-12-31
Durucan, Caner
Okay, Sena
KALSİYUM FOSFAT BAZLI KEMİK İMPLANTLARININ SENTEZLENMESİ SYNTHESIS OF CALSIUM PHOSPHANE BONE IMPLANTS