FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
IŞIK SİDDETİ STRESİNİN RHODOBACTER CAPSULATUS BAKTERİSİNİN HİDROJEN ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Toppare, Levent Kamil(2015-12-31)
BENZAZOLE İÇEREN İLETKEN POLİMERLERİN DİZAYNI, SENTEZİ VE YAPI-ÖZELLİK İLİŞKİLERİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Konukseven, Erhan İlhan(2015-12-31)
ROBOTUN KALİBRASYONU VE İŞ PARCASININ 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE BUNLARA BAĞLI OLARAK ROBOT YOLUNUN ÇIKARILMASI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Yücel, Umut; Özcan, Neslihan(2015-12-31)
İÇEÇEKLER İÇİN AROMA MOLEKÜLLERİNİN PÜSKÜRTÜCÜLÜ KURUCUCU İLE ENKAPSÜLASYONU VE KARAKTERİZASYONU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Akkaya, Mahinur; Dagvadorj, Bayantes(2014-12-31)
GENE-FUNCTION ANALYSIS OF CANDIDATE EFFECTOR PROTEINS OF WHEAT STRIPE RUST PATHOGEN
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Akkaya, Mahinur; Yaramış, Adnan(2014-12-31)
BUĞDAY DİRENÇ GENİ YR10 İLE ETKİLEŞEN PATOJEN PROTEİNLERİNİN SAPTANMASI
Citation Formats
A. M. Yücel, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60498.