FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Gençer, Nevzat Güneri
Çobanoğlu, Öykü
OMURİLİK STİMULASYONU İÇİN ELEKTROT MODELLERİNİN VE STİMULASYON PARAMETRELERİNİN SAYISAL ANALİZİ
Citation Formats
N. G. Gençer and Ö. Çobanoğlu, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60541.