Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Gençer, Nevzat Güneri
Çobanoğlu, Öykü
OMURİLİK STİMULASYONU İÇİN ELEKTROT MODELLERİNİN VE STİMULASYON PARAMETRELERİNİN SAYISAL ANALİZİ