Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

ORGANİK ÇÖZÜCÜ İLE NANOFİLTRASYON UYGULAMALARI İÇİN SELÜLOZ MEMBRANLARIN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU