FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Toppare, Levent Kamil
İleri, Merve
ELEKTROKROMİK UYGULAMALAR İÇİN FLOR İÇEREN BENZİMİDAZOL TÜREVLERİ: OPTİK DAVRANIŞLARDA SÜBSTİTÜYE POZİSYONUNUN ETKİSİ
Citation Formats
L. K. Toppare and M. İleri, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60608.