Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Toppare, Levent Kamil
İleri, Merve
ELEKTROKROMİK UYGULAMALAR İÇİN FLOR İÇEREN BENZİMİDAZOL TÜREVLERİ: OPTİK DAVRANIŞLARDA SÜBSTİTÜYE POZİSYONUNUN ETKİSİ