FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
ELEKTROKROMİK UYGULAMALAR İÇİN FLOR İÇEREN BENZİMİDAZOL TÜREVLERİ: OPTİK DAVRANIŞLARDA SÜBSTİTÜYE POZİSYONUNUN ETKİSİ

Suggestions

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2015-12-31)
ELEKTRONİK SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN DİFÜZYONLA BAĞLAMA YÖNTEMİYLE MALZEME ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Gürbüz, Rıza(2016-12-31)
HİDROMETALURJİK TEKNİKLERLE LATERİTİK BİR NİKEL-KOBALT CEVHERLERİNDEN ELDE EDİLEN SKANDİYUM ARA ÜRÜNÜNÜN SAFLAŞTIRILMAS
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Severcan, Feride; Özgün, Kumsal(2015-12-31)
YÜKSEK DOZ SİMVASTATİN TEDAVİSİNİN SIÇAN SİYATİK SİNİRİ ÜZERİNDE NEDEN OLDUĞU YAPISAL VE FONKSİYONEL DEĞİŞİKLİKLER
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Öztop, Halil Mecit(2016-12-31)
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE NMR RELAKSOMETRE TEKNİKLERİ KULLANILARAK KARAKTERİZE EDİLEN LİPOZOM SİSTEMLERİ İLE YAĞ OKSİDASYONUNU ÖNLEYİCİ SPREY ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Toppare, Levent Kamil(2014-12-31)
İLETKEN POLİMER VE FOKSİYONEL ALTIN NANOPARÇACIK BAZLI FONKSİYONEL İMMOBİLİZASYON MATRİSİ: SENTEZİ VE AMPEROMETRİK GLUKOZ BİYOSENSÖRÜ UYGULAMALARI
Citation Formats
L. K. Toppare, “FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60608.