Neotectonic characteristics and the seismicity of the Sandıklı graben

Download
2000
Cihan, Mustafa

Suggestions

Neotectonics and the seismicity of the western margin of Sandıklı Graben
Gökçe, Oktay; Koçyiğit, Ali; Department of Geological Engineering (1998)
Neotectonics of Altıntaş (Araban, Gaziantep) basin, SE Turkey
Çiçek, Aydın; Koçyiğit, Ali; Department of Geological Engineering (2016)
Altıntaş basin is an approximately 6-9 km wide, 50 km long and E-Wtrending depression located in the northwestern margin of the Arabian Plate. The Study area is bounded by the Kırkpınar fault zone to the west, by the Güllüce Fault Zone to the north, by the Bağlıca, Akdurak, Erenbağ and Fıstıklıdağ Fault Sets to the northeast, by the Kemerli Fault set to the east and Karasu Fold Set to the south. Altıntaş Basin comprises two distinct basin fills separated by a clear angular unconformity. (1) Middle Eocene-Pl...
Neotectonics and evolution of the Eskipazar Basin, Karabük ا Turkey
Biryol, C. Berk; Koçyiğit, Ali; Department of Geological Engineering (2004)
Study area, the Eskipazar Basin, is located in the western part of the North Anatolian Fault System. It is a 3-5 km wide, 10 km long and NWSE trending depression, bounded by a complex array of oblique-slip normal faults and strike-slip faults. The Eskipazar Basin is interpreted to be a superimposed basin. The basin fill is composed of two different units deposited under the control of different tectonic regimes, namely the paleotectonic and the neotectonic regimes. The latest paleotectonic fill of the basin...
Neotectonics and evolution of the yeniçağ basın, Bolu-Turkey
Arca, M Serkan; Koçyiğit, Ali; Department of Geological Engineering (2004)
Study area, the Yeniçaga Basin, is located in the western part of the North Anatolian Fault System. It is a 1-5-km-wide and 14-km-long WSWENE- trending depression bounded by a complex array of strike-slip faults. The Yeniçaga Basin is interpreted to be a fault ا wedge basin with the North Anatolian Fault̕s System Master Strand, namely the Gerede Fault, cutting across the basin itself. The basin and its surroundings contain mainly two groups of rock units namely the paleotectonic units and the neotectonic un...
Neotetis Okyanusal Litosferinin Petrolojisine Mineral Kimyası Yaklaşımı: Aylı Dağ Ofiyolitik Diziliminden Bir Örnek Çalışma
Toksoy Köksal, Fatma; Küçük, Aynur(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma kapsamında Aylı Dağ Ofiyolitlerinde detay petrografiye dayalı mineral kristolokimyası ağırlıklı bir çalışma yapılacak olup tüm-kayaç element ile izotop jeokimyası bulgularıyla desteklenecektir. Bu doğrultuda litosferik mantodan volkaniklere tüm birimlerin (manto peridotiti, kümülatlar, dayklar ve bazaltlar) jenetik ilişkileri irdelenerek petrolojik özellikleri ve tektonomagmatik karakterlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın mineral kimyası esasına dayandırılmış olması; tüm-kay...
Citation Formats
M. Cihan, “Neotectonic characteristics and the seismicity of the Sandıklı graben,” Middle East Technical University, 2000.