Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2015-12-31
Çalık, Pınar
Yalçınkaya, Duygu
PICHIA PASTORIS İLE REKOMBNANT BÜYÜME HORMONUNUN ÖZGÜN BİR PROMOTOR KULLANILARAK ÜRETİMİ