FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Serinağaoğlu Doğrusöz, Yeşim
No, Gharbalchı Fourough
VÜCUT YÜZEYİ KAYIT NOKTALARININ AZALTILMASI ALGORİTMESI VE TERS ELEKTROKARDİYOGRAFİSİ PROBLEMİNE UYGULAMASI