Hide/Show Apps

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

2016-12-31
Çalık, Pınar
Akgün, Yiğit
REKOMBİNANT PROTEİN ÜRETİMİ İÇİN P.PASTORİS HÜCRE İÇİ TEPKİME AĞININ MODİFİKASYONU