Polymeric micelles embedded in membrane and hydrogel as drug delivery systems for the treatment of periodontal diseases Periodontal hastalıkların tedavisi için membran ve hidrojel içerisine gömülmüş polimerik ilaç salım sistemleri

2017-12-31
Periodontitis (diş eti hastalığı), dünyada en yaygın kronik hastalıklardan biri olup subgingival plak birikimi sonucunda oluşan periodontal cepteki enfeksiyona karşı gelişen lokalize inflamatuar bir cevaptır. Diş ve diş eti arasında biriken bakteri plakları, enflamatuvar tepki nedeniyle bağ dokuya zarar vererek diş ile diş eti arasında periodontal cep oluşmasına neden olurlar. Periodontal cep oluşumu, anaerobik bakterilerin üremesi için daha iyi ortam sağlamaktadır. Periodontitis tedavi edilmediğinde, diş etlerinin, periodontal bağ dokunun, alveol kemiğinin ve diş sementinin dejenerasyonu ve enflamasyonu nedeniyle diş kaybına neden olmaktadır. Tedavinin başarısı, kemoterapötik ajanların antimikrobiyal aktivitesine, enfeksiyon bölgesine, taşıyıcı sisteme ve uygulama yoluna bağlıdır.Bu projenin amacı, periodontitis tedavisinde kullanılmak üzere, antibakteriyel (antibiyotik) ve antioksidan (E vitamini) özelliğe sahip aktif maddeleri taşıyıcı görevi gören, kontrollü ilaç salımı yapan çoklu ilaç taşıyıcılarının hazırlanması ve bu yapıların in vitro (vücut dışı) ortamdaki etkinliklerini araştırmaktır.

Suggestions

TRANSPARENT GRAPHENE ANODES FOR ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES
Sharif, Parisa; Oral, Ahmet; Çırpan, Ali; Department of Micro and Nanotechnology (2021-7-14)
This thesis presents a novel method for fabrication of OLEDs on a specific flexible PET substrate with graphene anodes, demonstrating low sheet resistance, high work function, and an extremely high luminance. Firstly, a single-layer graphene growth process with chemical vapor deposition (CVD) method is optimized. Flexible anodes are then fabricated by stacking 7-layers of graphene films and doped with nitric acid to reduce the sheet resistance. Modified few layer graphene anodes by 29 Ω/□ sheet resistance a...
Vitamin D metabolizmasında rol oynayan CYP450 enzimlerinin polimorfizmleri ile iskemik inme riski ilişkisinin araştırılması
Adalı, Orhan(2014-12-31)
Epilepsi, merkezi sinir sisteminde kortikal veya subkortikal bölgelerde yer alan nöronların artmış uyarılabilirliğinden kaynaklanan, ani, hipersenkron, yüksek voltajlı, anormal elektriksel deşarjları sonucu gelişen klinik bir durumdur. Epilepsi, tarihi eski çağlara kadar dayanan, hastanın işlevselliği ve yaşam kalitesini etkileyen, yineleyici nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Epilepsi tüm dünyada en yaygın görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sı...
COMPARISON OF ENTROPY AND ENSEMBLE-BASED FEATURE SELECTION THROUGH NETWORK ANALYSIS OF ALZHEIMERS DISEASE-ASSOCIATED VARIANTS
Rafatov, Sevda; Aydın Son, Yeşim; Department of Bioinformatics (2022-2-7)
Alzheimer’s Disease (AD) is a complex, progressive and irreversible brain disorder that slowly destroys memory and thinking skills and eventually loses the ability to do daily tasks. Our group is currently developing in-silico AD models in which genotyping and phenotyping data are integrated for the differential diagnosis Late-On-Set AD (LOAD) cases. Meta-analysis of four different LOAD data sets provided by ADNI and dbGAP, which includes the genotyping data of more than 5000 LOAD patients, is done. In this...
Experimental investigation of hemodynamics in abdominal aortic aneurysm
Fathipour, Amirhossein; Yavuz, Mehmet Metin; Department of Mechanical Engineering (2022-9)
Abdominal aortic aneurysm (AAA), the enduring enlargement of the aorta, is a serious clinical condition with a very high mortality rate when it ruptures. Even though the precise causes of the dilation and rupture mechanisms of the aorta are still unknown, flow-related structures inside the AAA, including vortex formations and wall shear stresses, are associated with these mechanisms. The present study aims to characterize the flow patterns and their evolutions in two aneurysm models, simplified elliptic geo...
Bioactivity analysis of novel indole derivatives on hepatocellular carcinoma as sirtuin inhibitors
Bınarcı, Büşra; Muyan, Mesut; Kahraman, Deniz Cansen; Department of Molecular Biology and Genetics (2021-9-8)
Hepatocellular carcinoma is ruthless cancer, a subtype of primary liver cancer and affects many people with various ethnic backgrounds and age intervals. Indole derivative molecules are potent chemicals used in several drugs and target many essential proteins malfunctioning multiple diseases. One of the targets of indole derivatives is histone deacetylases (HDACs), which reverses histone acetylation modifications that open DNA to lead transcription machinery to promote transcription. This study screened 28 ...
Citation Formats
A. Tezcaner, N. Hasırcı, and A. Kızıltay, “Polymeric micelles embedded in membrane and hydrogel as drug delivery systems for the treatment of periodontal diseases Periodontal hastalıkların tedavisi için membran ve hidrojel içerisine gömülmüş polimerik ilaç salım sistemleri,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61014.