MEME KANSERLERİNDE WLS KAYBININ WNT YOLAĞI AKTİVASYONUNDAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

2017-12-31
MEME KANSERLERİNDE WLS KAYBININ WNT YOLAĞI AKTİVASYONUNDAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ

Suggestions

MEME BEZİ GELİŞİMİNDE HNRNPA 1 MRNA'SINDAKİ ALTERNATİF POLİADENİLASYON OLAYININ İNCELENMESİ
Erson Bensan, Ayşe Elif(2017-12-31)
MEME BEZİ GELİŞİMİNDE HNRNPA 1 MRNA'SINDAKİ ALTERNATİF POLİADENİLASYON OLAYININ İNCELENMESİ
MEME KANSERİNDE WLs'İN AŞIRI İFADESİNİN FENOTİPİKAL KARAKTERİZASYONU
Erson Bensan, Ayşe Elif(2017-12-31)
MEME KANSERİNDE WLs'İN AŞIRI İFADESİNİN FENOTİPİKAL KARAKTERİZASYONU
MEMBRAN TEMELLİ SOĞUTMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Kalıpçılar, Halil(2017-12-31)
MEMBRAN TEMELLİ SOĞUTMA İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
MEMBRAN KİRLİLİĞİNİN TEMİZLENMESİ AMAÇLI UYARANA DUYARLI POLİMERİK MİKROJELLERİN KULLANIMI
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
MEMBRAN KİRLİLİĞİNİN TEMİZLENMESİ AMAÇLI UYARANA DUYARLI POLİMERİK MİKROJELLERİN KULLANIMI
MİKRO-YÜZEY YAPILI MAGNEZYUM-TABANLI İMPLANT TASARIMI VE TEST EDİLMESİ
Evis, Zafer(2013-12-31)
MİKRO-YÜZEY YAPILI MAGNEZYUM-TABANLI İMPLANT TASARIMI VE TEST EDİLMESİ
Citation Formats
A. E. Erson Bensan, “MEME KANSERLERİNDE WLS KAYBININ WNT YOLAĞI AKTİVASYONUNDAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61047.