MEME KANSERİNDE WLs'İN AŞIRI İFADESİNİN FENOTİPİKAL KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
MEME KANSERİNDE WLs'İN AŞIRI İFADESİNİN FENOTİPİKAL KARAKTERİZASYONU

Suggestions

MEME KANSERLERİNDE WLS KAYBININ WNT YOLAĞI AKTİVASYONUNDAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
Erson Bensan, Ayşe Elif(2017-12-31)
MEME KANSERLERİNDE WLS KAYBININ WNT YOLAĞI AKTİVASYONUNDAKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
MEME BEZİ GELİŞİMİNDE HNRNPA 1 MRNA'SINDAKİ ALTERNATİF POLİADENİLASYON OLAYININ İNCELENMESİ
Erson Bensan, Ayşe Elif(2017-12-31)
MEME BEZİ GELİŞİMİNDE HNRNPA 1 MRNA'SINDAKİ ALTERNATİF POLİADENİLASYON OLAYININ İNCELENMESİ
MEMBRAN KİRLİLİĞİNİN TEMİZLENMESİ AMAÇLI UYARANA DUYARLI POLİMERİK MİKROJELLERİN KULLANIMI
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
MEMBRAN KİRLİLİĞİNİN TEMİZLENMESİ AMAÇLI UYARANA DUYARLI POLİMERİK MİKROJELLERİN KULLANIMI
MİKRO-YÜZEY YAPILI MAGNEZYUM-TABANLI İMPLANT TASARIMI VE TEST EDİLMESİ
Evis, Zafer(2013-12-31)
MİKRO-YÜZEY YAPILI MAGNEZYUM-TABANLI İMPLANT TASARIMI VE TEST EDİLMESİ
MİKRO ÇEVRENİN DOKU MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINA ETKİSİ
Hasırcı, Vasıf Nejat(2013-12-31)
MİKRO ÇEVRENİN DOKU MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINA ETKİSİ
Citation Formats
A. E. Erson Bensan, “MEME KANSERİNDE WLs’İN AŞIRI İFADESİNİN FENOTİPİKAL KARAKTERİZASYONU,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61331.