SIÇANLARDA PAROKSETİN VE FLUOKSETİNİN POMC VE NPY EKSPRESYON SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

2017-12-31
SIÇANLARDA PAROKSETİN VE FLUOKSETİNİN POMC VE NPY EKSPRESYON SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Suggestions

SIĞIRLARIN LENF DÜĞÜMLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARININ FENOTİPİK VE GENETİK OLARAK KARAKTERİZASYONU
Soyer, Yeşim(2017-12-31)
SIĞIRLARIN LENF DÜĞÜMLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA İZOLATLARININ FENOTİPİK VE GENETİK OLARAK KARAKTERİZASYONU
SİLİNDİRİK AKORDİYON GEOMETRİSİNİN ELECTROFORM YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU
Karakaya, İshak(2017-12-31)
SİLİNDİRİK AKORDİYON GEOMETRİSİNİN ELECTROFORM YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU
SIÇANLARDA SİSTEMİK İNFLAMASYONUN NEDEN OLDUĞU NÖRONAL MOLEKÜLER KOMPOZİSYON DEĞİŞİKLİKLERİNİN FOURİER TRANSFORM INFRARED MİKROSPEKTROSKOPİSİ (FTIRM) YÖNTEMİYLE KARAKTERİZASYONU
Severcan, Feride; Galioğlu, Fethiye Esin(2013-12-31)
SIÇANLARDA SİSTEMİK İNFLAMASYONUN NEDEN OLDUĞU NÖRONAL MOLEKÜLER KOMPOZİSYON DEĞİŞİKLİKLERİNİN FOURİER TRANSFORM INFRARED MİKROSPEKTROSKOPİSİ (FTIRM) YÖNTEMİYLE KARAKTERİZASYONU
SIKILANMIŞ GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERDE KAPALI KAP TERMAL ANALİZİYLE KATILAŞMA MORFOLOJİSİNİN KONTROLÜ
İmer, Muhsine Bilge(2017-12-31)
SIKILANMIŞ GRAFİTLİ DÖKME DEMİRLERDE KAPALI KAP TERMAL ANALİZİYLE KATILAŞMA MORFOLOJİSİNİN KONTROLÜ
SİLİKA BAZLI SERAMİK MEMBRANLARIN MEMBRAN REACTOR OLARAK ESTERLEŞME TEPKİMELERİNDE KULLANILMASI
Kalıpçılar, Halil(2013-12-31)
SİLİKA BAZLI SERAMİK MEMBRANLARIN MEMBRAN REACTOR OLARAK ESTERLEŞME TEPKİMELERİNDE KULLANILMASI
Citation Formats
T. Yanık, “SIÇANLARDA PAROKSETİN VE FLUOKSETİNİN POMC VE NPY EKSPRESYON SEVİYELERİ ÜZERİNE ETKİSİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61055.