SİLİNDİRİK AKORDİYON GEOMETRİSİNİN ELECTROFORM YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
Karakaya, İshak
Çetinöz, Bilgehan
SİLİNDİRİK AKORDİYON GEOMETRİSİNİN ELECTROFORM YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU
Citation Formats
İ. Karakaya and B. Çetinöz, “SİLİNDİRİK AKORDİYON GEOMETRİSİNİN ELECTROFORM YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61302.