Department of Economics, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (70)

Has File(s)
No (69)
Yes (1)

Author
Erdil, Erkan (18)
Taymaz, Erol (11)
Voyvoda, Ebru (11)
Dayıoğlu Tayfur, Meltem (7)
Yıldırım, Onur (5)

Subject
Afet Planlaması (1)
Davranışsal iktisat (1)
Demokratik geçiş (1)
Deneysel iktisat (1)
Economy (1)

Date Issued
1997 - 1999 (2)
2000 - 2009 (13)
2010 - 2020 (55)

Recent Submissions

Institutions and Business Organizations in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic
Ağır, Münis Seven (Routledge, 2020-01-01)
This chapter examines historical factors shaping the adoption and spread of business organizational forms in Turkey and their implications for economic development and social welfare. In particular, it focuses on the insti...
Günah Keçisi İktisatçılar
Küçükşenel, Serkan; Urhan, Ü. Barış (İletişim, 2019-12-01)
Optimal financial structure and economic growth in emerging markets
Şendeniz Yüncü, İlkay; Akdenız, Levent; Aydoğan, Kürşat (World Scientific, 2019-10-01)
Globalisation and Governance: Thresholds for the Impacts of the Main Determinants of Capital Inflows
Taşdemir, Fatma; Özmen, Erdal (null, 2019-09-07)
This paper investigates whether the impacts of the main push (global financial conditions, GFC) and pull (growth) factors on capital inflows are invariant to endogenously estimated threshold levels for structural domestic ...
The role of carbon pricing in the Paris agreement
Arı, İzzet; Sarı, Ramazan (Routledge, 2019-09-01)
Riskler ve Davranışlar
Özdemir, Özlem (2019)
Firm Growth Dynamics and Employment Generation in Turkish Manufacturing
Taymaz, Erol; Töngür, Ünal (Routledge, 2019-01-01)
Ahlaksız Büyüme
Erdil, Erkan (null, 2019-01-01)
Türkiye tarihinin önde gelen bilim insanlarından Halil İnalcık’ın 1590- 1699 Osmanlı dönemi için de belirttiği üzere, o dönemdeki genel kanılardan biri de ve hatta ulema arasında da yaygın olduğu üzere, insan türünün ahlak...
Puzzling out the Feldstein-Horioka Paradox for Turkey by a Time-Varying Parameter Approach
Yıldırım Kasap, Dilem; Koska, Ahmet Onur (Routledge, 2019-01-01)
This study would like to contribute to the existing literature on the Feldstein-Horioka paradox by focusing on Turkey for the period 1960–2014 and by scrutinizing the correlation between domestic savings and investments wi...
Spatial Agglomeration, Innovation Clustering and Firm Performances in Turkey
Taymaz, Erol; Ferragina, Anna M; Ghali, Sofiane (Routledge, 2019-01-01)
This chapter investigates how firms’ productivity in Turkey is affected at spatial level by agglomeration of firms, clustering of innovation and localization of foreign direct investment (FDI). According to the Marshall th...
Davranışsal Piyasa ve Mekanizma Tasarımı
Küçükşenel, Serkan; Urhan, Ü. Barış (TC Ekonomi Bakanlığı, 2018-09-01)
İktisatçılar için bireylerin ekonomik karar alma süreçlerini anlayabilmek ve değişik ekonomik çevrelerde nasıl karar verebileceklerini tahmin etmek en önemli ve popüler araştırma konularından birisidir. Genel olarak ikti...
Smart Specialization and R&I Policy Framework in Turkey
Erdil, Erkan (Idea Group Publishing, 2018-07-01)
Targeting on Innovation: Potentials and Limits of Entrepreneurial Universities
Erdil, Erkan (null, Springer, 2018-06-01)
Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü Türkiye Bilişim Sektörü: Yeri, Önemi ve Yetenekleri
İzmen Yardımcı, Emine Ümit; Kılıçaslan, Yılmaz; Üçdoğruk, Yeşim; Taymaz, Erol; Aytun, Uğur (TÜBİSAD, 2018-01-01)
Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme: Dijital Teknoloji Sektörlerinde Türkiye’nin Konumu, Fırsatları, Seçenekleri
Taymaz, Erol (TÜSIAD, 2018-01-01)
Macroeconomics of Climate Change in a Dualistic Economy
Acar Aytekin, Sevil; Voyvoda, Ebru; Yeldan, Alp Erinç (Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , 2018-01-01)
Macroeconomics of Climate Change in a Dualistic Economy: A Regional General Equilibrium Analysis generates significant, genuinely novel insights about dual economies and sustainable economic growth. These insights are gene...
Hepsi Aynı Şeyi Söyleyecekse Bu Kadar Çok İktisatçıya Ne Gerek Var?
Akdere, Çınla (Iletisim, 2018-01-01)
Günümüzde dünyanın dört bir yanında statükoculuğun yükselişine, düşüncenin tekelleşmesine tanıklık ediyoruz. Düşünce üretiminin merkezinde yer alan akademik dünya da bunun dışında değil Elinizdeki kitap, Fransa’da iktisat ...
Ekonomide Yarışmaların Motivasyona Etkisi
Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur; ÇAVDAROĞLU, NUR (Efil Yayınevi, 2018-01-01)
Catching-up and the Role of University-Industry Collaboration in Emerging Economies: Case of Turkey
Erdil, Erkan; Göksidan, Hadi Tolga; Çakmur, Barış (2018-01-01)
Smart Specialisation and RI Policy Framework in Turkey
Erdil, Erkan; Çetin, Dilek (IGI Global, 2018-01-01)
The smart specialization strategy (S3) has been accepted as a solution for the European Union (EU) to catch up United States in productivity, R&D intensity, etc. The process of research and innovation strategies for smart ...
Citation Formats