Department of Economics, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (113)

Has File(s)
No (109)
Yes (4)

Author
Erdil, Erkan (24)
Taymaz, Erol (15)
Cömert, Hasan (13)
Voyvoda, Ebru (13)
Özen, İlhan Can (9)

Subject
Afet Planlaması (1)
Büyük Ölçekli Sosyo-Teknik Sis- temler (1)
Davranışsal iktisat (1)
Demokratik geçiş (1)
Deneysel iktisat (1)

Date Issued
1997 - 1999 (2)
2000 - 2009 (14)
2010 - 2019 (67)
2020 - 2023 (29)

Item Type
Book Chapter (89)
Book (6)
Book Review (4)
Conference Paper (1)
Journal Article (1)

Recent Submissions

Hidrojen Taşınmasında Doğal Gaz Ağının Rolü
Dedeoğlu, Volkan; Erden Topal, Yelda; Gökalp, İskender (Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, 2023-03-01)
Hidrojenin küresel enerji sistemindeki potansiyel rolü çeşitli ülkelerde ve bölgelerde sezinlenmekte ve eylem stratejileri oluşturulmaktadır. Enerji sisteminin ana elemanlarından birinin kimliğindeki değişme (doğal gazın a...
The Health Resilience and Welfare Inequality of the Turkish Population in Response to the Syrian Refugee Inflow
Özen, İlhan Can; Tuncay Alpanda, Berna (Rowman & Littlefield, Oxford, 2022-11-01)
Turkey`s `Long` COVID: The Analysis of the Sources of Economic and Health Failures Failures during the COVID-19 Crisis
Özen, İlhan Can (Brill, Leiden , 2022-10-01)
The reappraisal of Turkey`s Performance During the COVID-19 Era, from the point of view of macroeconomic stability, and the increasing inequalities that are increasingly limiting the 21st Century Turkish development.
Relating Dynamic Test Capacity, Digital Tracking of Countries and COVID-19 Performance: A Cross-Country Study
Özen, İlhan Can; Tuncay Alpanda, Berna (Peter Lang Publishing, Inc., 2022-10-01)
The coronavirus pandemic (COVID-19) has killed more than a million people in the world since its emergence in late 2019. There have been significant differences in public policies, particularly policies to diagnose COVI...
Nudging Cities Towards Renewable Energy for Sustainability, The case of Istanbul
Gürsoy Haksevenler, Betül Hande; Erden Topal, Yelda; Şenoğlu, Gökçe (Routledge India, London, 2022-06-01)
Attainment of SDG 11 targets will depend crucially on the realisation of other SDGs, especially SDG 7, which is to ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Turkey is highly dependent on...
İki Adım İleri Bir Adım Geri: Kapitalizmin İki Ana Ekonomik Kutbu ve COVID-19 Krizi
Özen, İlhan Can (Literatür Yayıncılık, 2022-03-01)
Peripherilization of the Ottoman Economy, 1838-1909
Ağır, Münis Seven (Palgrave, 2022-01-01)
İşgücü Piyasasına Erişim: Demografik Gruplar Bazında Bir İnceleme
Dayıoğlu Tayfur, Meltem; KIRDAR, MURAT GÜRAY (Efil Yayınevi, 2022-01-01)
From Domestic to Global Crisis: Turkey During the 2001–2009 Period
Taymaz, Erol; Voyvoda, Ebru (Palgrave Macmillan, London , 2022-01-01)
İki adım ileri bir adım geri: Kapitalizmin İki Ana Ekonomik Kutbu ve COVİD-19 Krizi
Özen, İlhan Can (Literatür Yayıncılık, 2022-01-01)
SAGE Research Methods Cases
Lajunen, Timo; Gaygısız Lajunen, Esma; Gaygisiz, Ümmügülsüm (Sage, London/New Delhi , 2021-10-01)
Antimicrobial resistance has rapidly increased and has become a major threat to global public health. Antimicrobial resistance is caused by the misuse of antibiotics. The cultural comparisons show that even within Europe, ...
COVID-10 Tedbirleirnin Ekonomik Etkileri ve Çözüm Önerileri: Türkiye için Bir ex-ante Politika Etki Analizi
Taymaz, Erol (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-09-01)
One crisis after another: A dynamic unemployment persistence analysis for the GIPS countries
Yıldırım Kasap, Dilem (Gece Kitaplığı, 2021-09-01)
Farklı Çağların, Ekonomilerin ve Coğrafyaların Vebaları: COVID-19 ve HIV/AIDS
Özen, İlhan Can (Nika Yayincilik, 2021-09-01)
Çalışmanın temel amacı, sosyoekonomik modellerin farklı salgın hastalıkları ve epidemilerin toplum içindeki ilerleme hızı ve yönü konusunda nasıl bilgi verebileceğini tartışmak ve uygulamaya koymaktır. Çalışmamızda 1990...
Economic Drivers as Anchors of EU-Turkey Relations: Trade, Finance and Knowledge
Erdil, Erkan; Akçomak, İbrahim Semih (Nomos Verlagsgesellschaft, 2021-03-01)
Economic Drivers as Anchors of EU-Turkey Relations: Trade, Finance and Knowledge
Erdil, Erkan; Akçomak, İbrahim Semih (Nomos, 2021-01-01)
Research and Innovation Outlook of Turkey, RIOT 2020
Erdil, Erkan; Akçomak, İbrahim Semih (TTGV, 2021-01-01)
Farklı Çağların, Ekonomilerin ve Coğrafyaların Vebaları: COVID-19 ve HIV/AIDS
Özen, İlhan Can (NİKA YAYINEVİ, 2021-01-01)
Infernum: Economic Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Health Tourism Industry – A Snapshot
Erdil, Erkan; ÇETİN, DİLEK (IGI GLOBAL, 2021-01-01)
Yerli ve Milli: Yaratıcı bir ‘Ekonomi Politik’ Hayali Mümkün mü
Erdil, Erkan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2021-01-01)
Citation Formats