Hide/Show Apps

CA3CO4O9 PARÇACIKLARIN SENTEZLENMESİ VE TERMOELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU

2017-12-31
Özenbaş, Ahmet Macit
Ertuğrul, Merve Hediye
CA3CO4O9 PARÇACIKLARIN SENTEZLENMESİ VE TERMOELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU