Department of Economics, Conference / Seminar

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (52)

Has File(s)
No (52)

Author
Akbostancı Özkazanç, Elif (7)
Cömert, Hasan (7)
Erdil, Erkan (7)
Aşık, Serap (6)
Tunç, Gül İpek (6)

Subject
Economics (3)
Turkey (3)
Developing countries (2)
Innovation (2)
Institutions (2)

Date Issued
1997 - 1999 (4)
2000 - 2009 (7)
2010 - 2019 (41)

Recent Submissions

The Role of Outside Option for Sellers and Exogenous BreakDown Rate on Trading: An Experimental Analysis
BÜYÜKBOYACI HANAY, MÜRÜVVET İLKNUR (null; 2019-09-05)
This paper analyzes how trading and prices change in a double auction environment with outside option for sellers which is given with a probability if trade does not occur in the market, through an experiment. We assume th...
Exchange Rate Regimes as Thresholds: The Main Determinants of Capital Inflows in Emerging Market Economies
Özmen, Erdal; Taşdemir, Fatma (2019-06-14)
This study investigates whether the impacts of the main common push (global financial conditions, GFC) and country-specific pull (growth) factors on capital inflows are invariant to the prevailing exchange rate regimes (ER...
Gross capital inflows and outflows: Twins or distant Cousins?
Özmen, Erdal; Taşdemir, Fatma (null; 2018-12-24)
We investigate the long-run relations and equilibrium correction mechanisms between gross capital inflows, outflows and global financial conditions for advanced and emerging market economies. According to our results, the ...
Readiness for Digital Transformation: Turkish Case
Erdil, Erkan (null; 2018-10-26)
G20: A Room for Global Club Governance: Towards a Global Innovation System?
Erdil, Erkan (null; 2018-10-24)
On Barriers to Technology Adoption, Appropriate Technology and Deep Integration (with implications for the European Union)
Mercenier, Jean; Voyvoda, Ebru (null; 2018-08-31)
Based on two strands of research, namely 'barriers to technology adoption' and 'appropriate technology', we propose a formal reappraisal of 'deep integration', a broad concept often used in trade policy discussions. We the...
Why Do People Give Gifts?: Gift-Giving Motivations Scale Development and cross Cultural Validation
DOĞAN, VOLKAN; Bagozzi, Richard P; YILMAZ, CENGİZ (null; 2018-08-12)
Previous research on impression management explored motives, the use of impression management tactics and the influence of personality characteristics on the tendency to engage in impression management. The purposes of th...
Hububat Ticareti ile İlgili Akdeniz Düşüncelerinin Avrupa’xxya Aktarımında Bir Köşe Taşı: Ferdinando Galiani’xxnin Dialogues sur le commerce des bleds adlı yapıtı
Ağır, Münis Seven; Özveren, Yaşar Eyüp; Akdere, Çınla (2018-08-01)
Bu çalışma modern iktisat düşüncesinin Joseph A. Schumpeter’in deyimiyle “kayıp bilgisi”nin Akdeniz Dünyası’ndaki izlerini sürer. Bu çabamızda yola çıkış noktamız 18. yüzyıl hububat ticareti tartışmalarının önemli eserleri...
Savunmada Dijital Dönüşüm
Erdil, Erjan; Kolçak, Sevcan (2018-06-29)
Bu bildiride, Endüstri 4.0 kavramı tanımlanmış ve bu kavramın günümüz üretim anlayışına olan etkisi anlatılmıştır. Bunlara ek olarak, dijital dönüşümün Endüstri 4.0 içerisindeki yeri ile gerekliliği üzerine ülkemizde ve dü...
INNOVATION CLUSTERING AND FIRMS' PRODUCTIVITY IN ITALY
Ferragina, Anna M.; Nunziante, Giulia; Taymaz, Erol (2018-06-01)
Purpose: In this paper we explore how firms' productivity is affected by agglomeration of firms, clustering of innovation and localisation of FDI in Italy. The analysis aims to provide a measure of spillovers on productivi...
1980 sonrası Türkiye’de teknoloji, sanayi ve yenilik politikalarının evrimi
Erdil, Erkan (2017-12-01)
Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) politikalarının 1980 sonrası gelişimini ve bu dönemde yaşanan gelişmeler ışığında gerçekleşen dönüşüm sürecini irdelenecektir. Bu süreçte bazı sistemik iyileştirmelere gözlemlenmek...
Catching-up and the Role of University-Industry Collaboration in Emerging Economies: Case of Turkey
Erdil, Erkan ; Çakmur, Barış ; Göksidan, Hadi Tolga (2017-10-13)
In the last century, universities have played a significant role in stimulating technological change and innovation. The recent decades have witnessed a change in the mission of the universities, namely their social missio...
The Formation of National Refugee Regimes in the Balkans: A Comparative Study on Greece, Bulgaria and Turkey
Yıldırım, Onur (2017-07-28)
Aspects of Fiscal Policy in Turkey
VOYVODA, EBRU; YELDAN, ALP ERİNÇ (null; 2017-06-28)
This report studies the aspects of fiscal policy in post -1980 Turkey. The 1990s had been a period of acute deterioration of the public sector balances with increased indebtedness and the rising interest burden. On the oth...
Does Inflation Vary across Income Groups? Evidence from an Emerging Market:??
Akçelik, Fatih; Cömert, Hasan (2017-05-11)
Official inflation figures represent the inflation of a typical (representative) household in an economy. However, each household has own consumption behavior and pattern, which mostly depends on its income level. Relative...
Teknolojideki Eğilimler Işığında Türkiye’nin Öncelikli Alanları
Erdil, Erkan (2017-05-05)
Bilim ve Teknoloji Politikaları Arş. Mrk. (ODTÜ – TEKPOL) Başkanı Prof. Dr. Erkan Erdil, ulusal ve uluslararası alanlarda dikkate alınması gereken parametreler olduğunu ifade ederek, “Üniversitelerde yapılan araştırmaların...
Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi ve Türkiye İmalat Sanayii Üzerine Etkileri
SARAÇOĞLU, DÜRDANE ŞİRİN (null; 2017-04-27)
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasındaki dış ticaretin hız kazanmaya başladığı 1990‟lı yıllardan itibaren, bu iki ülke arasındaki dış ticaret dengesi sürekli olarak Türkiye aleyhine bozulmaktadır. Bu çalışmada, sü...
1980 Sonrası Türkiye’xxde Teknoloji, Sanayi ve Yenilik Politikası
Erdil, Erkan (2017-04-07)
Madencilikte riskin bireyselleşmesi: geçinmek ve sendikalaşmak
Topal, Çağrı (null; 2016-12-01)
Implicit Asymmetric Exchange Rate Intervention under Inflation Targeting Regimes
Benlialper, Ahmet; Cömert, Hasan; Öcal, Nadir (2016-09-10)
In the last decades, many developing countries abandoned their existing policy regimes and adopted inflation targeting (IT) by which they aimed to control inflation through the use of policy interest rates. During the peri...