Yabancı Sermaye Yatırımı Ve Ekonomik Büyüme : Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Etkisi.

2010-12-31
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları (DYSY) Türkiye'de özellikle 2000'li yıllarda kayda değer bir artış göstermiştir. Çalışmamızda DYSY'nin Türkiye ekonomisine etkileri firma verileri kullanılarak değerlendirilmiştir. 2003-2006 dönemini kapsayan bu veriler TÜİK'in Yapısal İş İstatistikleri veri tabanından alınmıştır. Panel veri özelliğinden dolayı uygun ekonometrik tahmin yöntemlerininin kullanılması gerekmektedir. Sabit Etki Modeli tahmin edilmiş ve sonuç olarak DYSY'den kaynaklanan teknoloji yayılımlarının yerli firmaların verimliliği üzwerinde pozitif ya da negatif bir etkisinin olmadıgı görülmüştür. Bu bulgu, DYSY'den gelecek potansiyel olumlu ertkilerin ortaya çıkamsı için kamunun uygun politikjaları tasarlayıp uygulaması gerektiğine işaret etmeketdir.
Citation Formats
M. T. Pamukcu, “Yabancı Sermaye Yatırımı Ve Ekonomik Büyüme : Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Etkisi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61434.