Hide/Show Apps

Mihridat Krallık Coğrafyasında Savunma Sisteminin Tanımlanması Projesi.

Mithridat Krallık Coğrafyasında Savunma Sisteminin Tanımlanması Bu çalışmanın başlıca amacı, Komana Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında yapılan yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiş olan Mithridat Krallık dönemine ait kalelerin detaylı olarak tanımlanması ve yorumlanmasıdır. Araştırma alanı içerisinde tespit edilmiş olan bu kaleler üzerine yapılacak olan çalışma, literatürde terra incognita olarak tanımlanan Pontos bölgesinin savunma stratejilerinden yola çıkarak Mithridat Krallığı’nın hem askeri hem de politik yapısına ışık tutacaktır. Çalışma alanı içerisinde önceki araştırmalarla ve yüzey araştırmaları sırasında tanımlanmış 31 kalenin tümü ele alınarak Helenistik Dönem’de Pontos bölgesinde hüküm sürmüş Mithridat Krallığı’nın savunma sisteminin ortaya konması amaçlanmaktadır. Ayrıca pilot bir alanda Komana Arkeolojik Araştırma Projesi’nin yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiş olan 4 kale (Çördük, Geyras, Karagöz ve Tokat Kalesi) üzerinde yoğunlaşarak bu kalelerin mimari özellikleri, topografya ve yol ağı ile olan ilişkileri ortaya konarak buradan hareketle Mithridat Krallığı’nın tüm savunma sistemine referans sağlanması öngörülmektedir. Araştırmanın kapsamı, Pontos olarak tanımlanan bölgede, literatürde tanımlanmış kale yapılarının dağılım gösterdiği alandır. Bu alan iç orta Karadeniz Bölgesi’nde Çorum, Amasya, Tokat, Sivas ve kıyılarda Ordu, Sinop ve Samsun illerini kapsamaktadır. Bu alanda dağılım gösteren kaleler ziyaret edilerek GPS koordinatları alınacak ve ayrıca mimari özellikleri hakkında gözlemlerde bulunulacaktır. Bunun haricinde 2004-2008 yılları arasında Komana Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında yapılan yüzey araştırması sırasında belirlenmiş olan bölgede yani Komana antik kentinin 30 km çapı içinde bulunan kaleler üzerine fonksiyonlarını anlamaya yönelik detaylı mimari çizim çalışması ve incelemesi yapılacaktır.