Hide/Show Apps

Kadıköy'ün Antikçağ Kültür Mirası Üzerine bir İnceleme ve Tanıtım Çalışması

Bu proje, Antikçağ'ın üç önemli düşünürü üzerinden Kadıköy'ün Anadolu kültür mirasına katkısına odaklanacaktır. Öncelikli Kadıköylü Phaleas, Tyrasymakhos, ve Ksenokrates'un hayatı, eserleri ve Antikçağ düşüncesine katkıları araştırılacaktır. Daha sonra edinilen bulgular üzerinden Kadıköy'ün Antikçağ düşüncesindeki yerine dair bir belgesel hazırlanacaktır. Belgeselde Kadıköy yerleşiminin doğuşundan bugün İstanbul'un bir ilçesi olana dek gelişme tarihine de değinilecektir. Belgeselin bir genel amaçlı daha kısa, bir de eğitim amaçlı daha uzun sürümünün hazırlaması planlanmaktadır.