Yerel Yönetimlerde Merkezileşme: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Örneği

2016-12-31
Ergenç Glauberman, Ceren
Çelik, Özlem
Bu çalışma, 2012 yılında çıkarılan 5216 ve 6360 sayılı Belediye Kanunları’ndan sonra görev ve yetkilerinde değişikliğe gidilen Büyükşehir Belediye Meclisleri’nin yerel yönetim politika yapım, uygulama ve denetim süreçlerinde oynadıkları rolü değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu değerlendirmeye, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları incelenerek ulaşılması hedeflenmektedir. Literatürde varolan çalışmalar büyükşehir belediye meclis üyelerinin profillerini çıkarmış, siyasi iktidarla ve iktisadi seçkinler çevresiyle ilişkilerini ağlama çalışmalarıyla göstermiştir. Ancak bu iktidar ilişkilerinin meclis kararları üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma henüz yapılmamıştır. Bu proje önerisi literatürdeki bu açığı, oluşturacağı veritabanı ve analiziyle hem niteliksel hem niceliksel olarak kapatmayı hedeflemektedir.
Citation Formats
C. Ergenç Glauberman and Ö. Çelik, “Yerel Yönetimlerde Merkezileşme: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Örneği,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59604.