Hide/Show Apps

Project and Design

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

Beşeri ve Sosyal Bilim Araştırmalarına Temel Oluşturan Kavramların Öğretilmesi ve Öğrenilmesinde Video Teknolojilerinden Faydalanma
Avcı, Özgür(2018-12-31)
Her akademik düzeyden ve programdan öğrencinin, farklı teknik ve içeriksel özelliklere sahip (belgesel, dijital hikayeleme, animasyon, sanal oyunlar ve uygulamalar vb.) multimedya araçlarının öğretim faaliyetlerine entegre...
7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Sürecinde Siyasi Parti Kampanyalarının Bir Parçası Olarak Televizyon Spotlarında Kullanılan Siyasi Reklam Stratejileri
Avcı, Özgür; Çakmur, Barış(2017-12-31)
Bu çalışma, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimler için, bu seçimler sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil hakkı kazanan dört siyasi partinin (Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuri...
Kamu Politikası, Gençlik ve Uluslararası İşbirliği: Avrupa-Akdeniz Örneği
Göksel, Asuman; Aytekin, Erden Attila; Şenyuva, Özgehan(2015-12-31)
Bu araştırma çerçevesinde, kamu politikaları ile gençlik arasındaki ilişkinin Avrupa Birliği tarafından üretilmiş ve Akdeniz ülkelerini konu alan uluslararası işbirliği şemaları dolayımıyla kurulup kurulamayacağı hakkında ...
ÜNİVERSİTELERDE BİLGİ ÜRETİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ: MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ ÖRNEĞİ
Birler, Reşide Ömür; Ceyhan, Murat(2015-12-31)
Yüksek öğretim yapılarını incelemekte olan literatürde yaygın bir biçimde üniversitelerin bilgi üretim süreçlerinin saf bilgi üretiminden piyasaya yönelik iktisadi fayda temelli bilgi üretimine dönüştüğü tartışilmaktadır. ...
Türkiye'deki Eğitim Politikalarını Anlamlandırmak: Son Değişiklikler Neyi Değiştiriyor?Kim Ne Söylüyor?
Alpan, Başak Zeynep(2015-12-31)
Bu proje, Türkiye’de yakın zamanda ilköğretim alanında yapılan hukuki değişikliklerin eğitimde ve toplumda yarattığı etkileri değerlendirmeyi hedefliyor. 1980’lerin sonlarından başlayarak küreselleşme kavramı, Türkiye’nin ...
E Devlet Uygulamalarının Kamu Kuruluşu Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi.
Yavuz, Nilay(2014-12-31)
Bu çalışmada e-devletin, kamu kuruluşu çalışanlarının iş yüküne, kamu hizmet kalitesine ve maliyetine, vatandaş memnuniyetine, ve vatandaşlar ve diğer kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerine olan etkileri, kamu görevlilerini...
Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Köylüler Ve Göç : Bir Direniş Ve Protesto Yöntemi
Aytekin, Erden Attila(2010-12-31)
Yaygın kanının aksine on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı topraklarında pek çok köylü isyanı yaşanmıştır. Köylülerin ve diğer kırsal doğrudan üreticilerin isyan hareketleri esnasında sıkça başvurdukları bir yöntem de göç etmekti...
Puşkin'in 1829 Yılındaki Erzurum Seyahatinin İzini Sürmek
Aytekin, Erden Attila; Yıldırım, Erdoğan; Çelik, Sinan Kadir; Özbaş, Mustafa(2018-12-31)
Büyük Rus edebiyatçısı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, ömrü boyunca Çarlık toprakları dışına tek seyahatini 1829-30 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Erzurum'a gerçekleştirmiştir. Yolculuk ve yazarın seyahat notları üzerine İngili...
Political and Social Opposition Represented by Ecological Movements Against Neoliberal Politics in Contemporary Turkey
Ertuğrul, Kürşad; Binbuğa Kınık, Burcu Nur(2017-12-31)
Günümüzde neoliberalizmin doğayı ve müşterekleri özelleştirme ve metalaştırma yönelimine karşın, dünyanın birçok yerinde yerel direniş hareketleri ortaya çıkmaktadır. Doğayı ve müşterekleri savunan bu hareketler neolibera...
AZERBAYCAN’DA ORTA SINIF GENÇLER’DE SİYASETE KATILIM: KUŞAK FARKI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin(2018-12-31)
Bu proje orta sınıf gençlerin siyasi tercihlerinin ve yönelimlerinin Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana nasıl bir dönüşüm geçirdiği, tarihsel örüntüsü göz önünde bulundurularak incelenecektir. Bununla birlikte farklı k...