Forging Development in Western China: A Case Study on Lanzhou City

2018-12-31
Ergenç Glauberman, Ceren
Tekdal, Veysel
Önerilen proje Batı Çin Bölgesi’nde, daha özel olarak Lanzhou şehrinde, yaklaşık olarak son on yılda kaydedilen görece yüksek hızlı büyümenin yerel, ulusal ve ulus-aşırı boyutlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Proje Pekin’de ilgili kurumların yöneticileri ile, Lanzhou şehrinde yerel idareciler, girişimciler, şirket yöneticileri, uzmanlar ve gazetecilerle yapılacak mülakatları; konuyla ilgili resmi politika metinlerini, haberleri ve raporları incelemeyi; yerel ve merkezi hükümetlerin ve iş örgütlerinin hazırladığı istatistiki verileri temin etmeyi kapsamaktadır. Önerilen proje Veysel Tekdal’ın tezine temel oluşturacaktır. Proje kapsamında saygın uluslararası endeksli dergilere gönderilmek üzere bir makale yazılacaktır.

Suggestions

Chinese Capitalism and Emerging Cities in Western China
Ergenç Glauberman, Ceren(2018-12-31)
Çin’de Batı Kalkınma Planı ve Kuşak & Yol projesi kapsamında kalkınma hamlesi içinde olan Batı eyaletleri Asya Kalkınmacı Devleti kavramina yeni bir açılım getirmektedir. Kalkınmakta olan devlet-altı ölçeğindeki bölgelerde devlet-sermaye-emek ilişkilerini anlamak için Çin’in batısında jeoekonomik ve jeopolitik olarak öne çıkan iki eyaletin başkentlerinde yerel yöneticiler, sendika ve iş dünyası liderleri, yabancı sermaye ve örgüt temsilcileriyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, yerel düzeyde kalkı...
Güney Kore’nin dış yardımları ve orta büyüklükteki devlet diplomasisi
Bahçecik, Şerif Onur(2017-12-31)
Son yıllarda dış yardımlarını önemli oranda arttıran Türkiye ve Güney Kore uluslararası ilişkiler literatüründe orta büyüklükte güç olarak adlandırılmaktadır. Diğer yandan Türkiye ve Güney Kore'nin farklı dış yardım stratejileri olduğu görülmektedir. Bu proje orta büyüklükte güç kavramının dış yardım politikaların anlamakta kullanılıp kullanılamayacağını Türkiye ve Güney Kore karşılaştırması üzerinden araştırmayı hedeflemektedir. Proje bu çalışmanın Güney Kore ayağının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.
Numerical methodology for feasibility analysis of ground source heat pumps
Gamage, Kumudu Janani; Uzgören, Eray; Sustainable Environment and Energy Systems (2014-8)
Ground source heat pump (GSHP) systems provide an alternative energy source for residential and commercial space heating and cooling applications by utilizing the favorable temperature profile at a certain depth under the ground surface. GSHP’s aftereffects on the ground temperature profile need to be considered for estimating the economical breakeven point. The present study develops a new semi-analytical model to analyze the short term response of the ground heat exchangers by accounting the depth depende...
Evaluation of the water-food nexus with the focus on agricultural water management in the Upper Sakarya watershed
Özel, Beyza; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5-15)
This study investigates the tradeoffs between water and food (agriculture) nexus and evaluates alternative scenarios focusing on sustainable water governance for agricultural production in Upper Sakarya Basin. For this purpose, pressures on surface water and groundwater resources are determined for the study period (2004-2016) by considering inputs and outputs such as demand, supply, and discharge by all sectors. With concentrating on the impacts on demand and supply dynamics, the effectiveness of managemen...
Changing principles of international water law in Central Asia: Addressing the crisis, from customary practice to virtual water footprints
Arynova, Aigul; Kahveci Özgür, Hayriye; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-6)
Laws regulating transboundary water allocation in Central Asia discriminate water interests of upperstream states and contribute to the excessive water use by downstream states. The present research studies water conflict in Central Asia emphasizing the changing impacts of international water law and its cardinal principle, the equitable and reasonable utilization (ERU). A review of the main water regime which had developed in Central Asia including agreements signed following the USSR’s collapse is conduct...
Citation Formats
C. Ergenç Glauberman and V. Tekdal, “Forging Development in Western China: A Case Study on Lanzhou City,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61583.