Forging Development in Western China: A Case Study on Lanzhou City

2018-12-31
Ergenç Glauberman, Ceren
Tekdal, Veysel
Önerilen proje Batı Çin Bölgesi’nde, daha özel olarak Lanzhou şehrinde, yaklaşık olarak son on yılda kaydedilen görece yüksek hızlı büyümenin yerel, ulusal ve ulus-aşırı boyutlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Proje Pekin’de ilgili kurumların yöneticileri ile, Lanzhou şehrinde yerel idareciler, girişimciler, şirket yöneticileri, uzmanlar ve gazetecilerle yapılacak mülakatları; konuyla ilgili resmi politika metinlerini, haberleri ve raporları incelemeyi; yerel ve merkezi hükümetlerin ve iş örgütlerinin hazırladığı istatistiki verileri temin etmeyi kapsamaktadır. Önerilen proje Veysel Tekdal’ın tezine temel oluşturacaktır. Proje kapsamında saygın uluslararası endeksli dergilere gönderilmek üzere bir makale yazılacaktır.
Citation Formats
C. Ergenç Glauberman and V. Tekdal, “Forging Development in Western China: A Case Study on Lanzhou City,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61583.