Chinese Capitalism and Emerging Cities in Western China

2018-12-31
Ergenç Glauberman, Ceren
Çin’de Batı Kalkınma Planı ve Kuşak & Yol projesi kapsamında kalkınma hamlesi içinde olan Batı eyaletleri Asya Kalkınmacı Devleti kavramina yeni bir açılım getirmektedir. Kalkınmakta olan devlet-altı ölçeğindeki bölgelerde devlet-sermaye-emek ilişkilerini anlamak için Çin’in batısında jeoekonomik ve jeopolitik olarak öne çıkan iki eyaletin başkentlerinde yerel yöneticiler, sendika ve iş dünyası liderleri, yabancı sermaye ve örgüt temsilcileriyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, yerel düzeyde kalkınma stratejilerinin farklılaşması ve bunun sonuclari araştırılacaktır.
Citation Formats
C. Ergenç Glauberman, “Chinese Capitalism and Emerging Cities in Western China,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59606.