Chinese Capitalism and Emerging Cities in Western China

2018-12-31
Ergenç Glauberman, Ceren
Çin’de Batı Kalkınma Planı ve Kuşak & Yol projesi kapsamında kalkınma hamlesi içinde olan Batı eyaletleri Asya Kalkınmacı Devleti kavramina yeni bir açılım getirmektedir. Kalkınmakta olan devlet-altı ölçeğindeki bölgelerde devlet-sermaye-emek ilişkilerini anlamak için Çin’in batısında jeoekonomik ve jeopolitik olarak öne çıkan iki eyaletin başkentlerinde yerel yöneticiler, sendika ve iş dünyası liderleri, yabancı sermaye ve örgüt temsilcileriyle yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, yerel düzeyde kalkınma stratejilerinin farklılaşması ve bunun sonuclari araştırılacaktır.

Suggestions

Forging Development in Western China: A Case Study on Lanzhou City
Ergenç Glauberman, Ceren; Tekdal, Veysel(2018-12-31)
Önerilen proje Batı Çin Bölgesi’nde, daha özel olarak Lanzhou şehrinde, yaklaşık olarak son on yılda kaydedilen görece yüksek hızlı büyümenin yerel, ulusal ve ulus-aşırı boyutlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Proje Pekin’de ilgili kurumların yöneticileri ile, Lanzhou şehrinde yerel idareciler, girişimciler, şirket yöneticileri, uzmanlar ve gazetecilerle yapılacak mülakatları; konuyla ilgili resmi politika metinlerini, haberleri ve raporları incelemeyi; yerel ve merkezi hükümetlerin ve iş örgütlerinin hazırl...
Kamu Politikası, Gençlik ve Uluslararası İşbirliği: Avrupa-Akdeniz Örneği
Göksel, Asuman; Aytekin, Erden Attila; Şenyuva, Özgehan(2015-12-31)
Bu araştırma çerçevesinde, kamu politikaları ile gençlik arasındaki ilişkinin Avrupa Birliği tarafından üretilmiş ve Akdeniz ülkelerini konu alan uluslararası işbirliği şemaları dolayımıyla kurulup kurulamayacağı hakkında kanıta ve bilgiye dayalı bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Numerical methodology for feasibility analysis of ground source heat pumps
Gamage, Kumudu Janani; Uzgören, Eray; Sustainable Environment and Energy Systems (2014-8)
Ground source heat pump (GSHP) systems provide an alternative energy source for residential and commercial space heating and cooling applications by utilizing the favorable temperature profile at a certain depth under the ground surface. GSHP’s aftereffects on the ground temperature profile need to be considered for estimating the economical breakeven point. The present study develops a new semi-analytical model to analyze the short term response of the ground heat exchangers by accounting the depth depende...
Türkiye'nin Batılılığı Tartışmaları: Dış Politika Ve Avrupa Birliği Üyeliği Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Torun, Zerrin(2013-12-31)
Türkiye'nin Batılılığı Tartışmaları: Dış Politika ve Avrupa Birliği Üyeliği Kapsamında Karşılaştırmalı Bir Araştırma başlıklı bu proje, hem kimlik konusunda hem de dış politika yönelimleri bakımından, Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanı'ndaki akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek, bu konularda değişen ve devam eden trendleri akademik olarak araştırma kapasitesini geliştirecektir. Önerilen projenin amacı, son dönemde yalnızca Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair tartışmalarda değil, ge...
Güney Kore’nin dış yardımları ve orta büyüklükteki devlet diplomasisi
Bahçecik, Şerif Onur(2017-12-31)
Son yıllarda dış yardımlarını önemli oranda arttıran Türkiye ve Güney Kore uluslararası ilişkiler literatüründe orta büyüklükte güç olarak adlandırılmaktadır. Diğer yandan Türkiye ve Güney Kore'nin farklı dış yardım stratejileri olduğu görülmektedir. Bu proje orta büyüklükte güç kavramının dış yardım politikaların anlamakta kullanılıp kullanılamayacağını Türkiye ve Güney Kore karşılaştırması üzerinden araştırmayı hedeflemektedir. Proje bu çalışmanın Güney Kore ayağının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.
Citation Formats
C. Ergenç Glauberman, “Chinese Capitalism and Emerging Cities in Western China,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59606.