Hide/Show Apps

Kablosuz Ağlar İle Orman Yangınlarının Erken Tespiti.

Kablosuz Ağlar ile Orman Yangınlarının Erken Tespiti projesinin hedefi kablosuz algılayıcı ağlar (wireless sensor networks) kullanılarak orman yangınlarının geleneksel yöntemlere göre daha önceden tespit edilebilmesini sağlayacak bir altyapının oluşturulması ve ayrıca bu altyapının algılayıcı ağlar konusunda araştırma yapan veya ders alan öğrenciler tarafından uygulamalı eğitim ve araştırma amacıyla kullanılabilmesinin sağlanmasıdır. Bu proje ile, Üniversitemiz kampusunda yer alan ağaçlık bölgelerden uygun olan birindeki yaklaşık bir kilometrekarelik alana konumlandırılacak olan 20-30 civarında algılama sensörü ile söz konusu alanda gerçekleşen ani ısı ve nem değişikliklerine göre yangın çıkmış olma ihtimali yüksek olan yerler belirlenecek ve aynı zamanda işlem yapma ve kablosuz iletişim özelliği olan bu sensörler ile olası yangın hakkında gerçek zamanlı bilgiler bir kontrol merkezine aktarılabilecektir. Proje tamamlandığında elde edilmesi amaçlanan getiriler şunlardır: - Kablosuz algılayıcı ağların en önemli kullanım alanlarından biri olan orman yangınlarının tespiti konusunda bir prototip altyapı oluşturulmuş olacaktır. - Bu projede elde edilen beceri ve tecrübe (know- how) yakın gelecekte ivme kazanması kaçınılmaz olan diğer büyük çaplı algılayıcı ağ projelerinde Üniversitemiz öğrencilerinin ve araştırmacılarının yer alma şansını arttıracaktır. - Projenin gerçekleştirilmesi aşamasında ve tamamlanmasının ardından algılayıcı ağlar konusunda verilecek derslerin uygulamalı olarak işlenebilmesine imkan tanıyan bir laboratuar altyapısı oluşturulmuş olacaktır. - Söz konusu altyapı yüksek lisans ve doktora tezlerinde geliştirilen yöntemlerin gerçek ortamda test edilmesine imkan sağlayacaktır. - Bu proje esnasında kazanılan uygulama deneyimi Üniversitemiz öğrencileri ve öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası boyutta rekabetçi kalmalarına katkıda bulunacaktır.