1990'ların antenleri: geleceğin uydu ve karasal iletişim sistemleri için aktif anten dizileri

Download
1993
Birand, Tuncay
Hızal, Altunkan
Günalp, Nilgün
Tosun, Haluk
Büyükdura, Merih
Dural Ünver, Mevlüde Gülbin
Yavuz, Hüseyin
Hayırlıoğlu, Lale
Demir, Şimşek
Uydu ve/veya karasal iletişim sistemlerinde kullanılmaları öngörülen faz taramalı aktif dizi anten sistemlerinin geliştirilmeleri ve bu anten sistemlerinden yeni uygulama alanlarında yararlanılmasını amaçlayan COST 223 projesi, çalışmaları üye ülkelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen üç ayrı çalışma grubunca yürütülmüş ve ilgili çalışmaların koordinasyonu proje süresince çeşitli ülkelerde yapılan proje yönetim kurulu (management committee: MC) toplantıları ile sağlanmıştır. COST 223 projesi çalışma alanları üç çalışma grubunda toplanmıştır. Birinci grup (WGl) çalışmalarım baskılı ve baskısız anten dizilerinde, ikinci grup (WG2) aktif devre tasarımlarında, üçüncü grup (WG3) ise sistem tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımlarında yoğunlaştırmıştır. Ülkemiz WG l ve WG3 gruplarının çalışmalarına katılmıştır. Proje kapsamında grubumuz geniş bantlı baskı devre yarık antenler ve geçiş devrelerinin tasarımı, parazitik eleman içeren mikroşerit antenlerin tam dalga analizi, sonlu bir iletken yüzeye açılan dikdörtgen dalga kılavuzlarının oluşturduğu dizi antenin incelenmesi, mikroşerit sur biçimli antenler, yarık kuplajlı yama antenler, dikine magnetize edilmiş ferit tabakalı anten sistemi ve askılı ve evrik mikroşerit hatlarda kayıpların karşılaştırılması konularında katkılarda bulunmuş, çalışmalar yönetim kurulu toplantılarında sunulmuş, çalışmalar üzerinde tartışmalar yapılmış ve ilgili proje raporlarında bu çalışmalara yer verilmiştir.

Suggestions

Türk dilinin elektriksel özellikleri
Yavus, Davras; Ergeneman, Cengiz(1977)
B.u çajışmada TUrk dilinin, anlaşılabilirlikle ilişkili olarak, elektriksel özellikleri incelenmektedir, Rasgele hecelerden oluşturul-muş dizilerle, anlaşılabilirlik deneyleri yapVI mı şti r, Ses işaretleri-nin süzgeçlenmesinin, tlirevlemmesinin, kırpılmasının anlaşılabilirliğe etkisi incelenmiştir, Bunlardan başka üç değişik türden gürültünün normal ses işaretlerine ve çeşitli işlemlerle değiştirilmiş ses işaret-lerine anlaşılabilirlik yönünden yaptığı etki incelenmiştir, Bulunan önemli sonuçlardan bazılar...
Kariyer - çok düşük enerji kullanımlı ve enerji kullanımsız kablosuz algılayıcı ağların geliştirilmesi
Akan, Barış Özgür(2010)
Son yıllarda kablosuz iletişim ve mikro-elektromekanik sistem (MEMS) teknolojilerindeki olağanüstü hızdaki gelişmeler, düşük maliyetli ve enerji kullanımlı, çok işlevli ve küçük boyutlu kablosuz algılayıcılardan oluşan kablosuz algılayıcı ağların geliştirilmesine olanak sağladı. Rasgele veya belirli bir düzene bağlı olarak konuşlandırılan çok sayıda kablosuz algılayıcı, algıladıkları veriyi kısa mesafeli ve çoklu atlamalı yöntemlerle alıcıya ileterek, ortak bir uygulama hedefine ulaşmak amacıyla kolektif ve...
Radyo Frekansı Tanımlama Uygulamaları İçin Inkjet Anten Optimizasyonları
Ergül, Özgür Salih(2018)
1002 programı kapsamında TÜBITAK tarafından desteklenen Radyo Frekansı TanımlamaUygulamaları Için Inkjet Anten Optimizasyonları baslıklı bu projede, son yıllarda artarakkullanılan radyo-frekanslarında tanımlama (RFID) sistemleri için özgu?n ve etkin antenlerintasarlanması amaçlanmıs. Özellikle ucuz inkjet baskı yöntemine uygun olarak tasarlananRFID antenlerinin benzetim ve tasarımları, proje kapsamında gelistirilen ve sonlu yapılarınanalizlerini saglayan bir integral denklemi yönteminin genetik algoritmalar...
X-bant Radar Uygulamaları için GaN Tabanda Alıcı/Verici Tümleşik Devreleri
Aydın Çivi, Hatice Özlem(2018)
GaN teknolojisiyle, X-bant radar alıcı/verici devre modüllerinde kullanılabilecek güçyükselteci, düsük gürültülü yükselteç, tek kutup çift atım RF anahtar ve vektör modülatörgelistirilmistir. Tasarlanan devreler 0.25 ?m Power GaN/SiC HEMT üretim süreci ile WINSemiconductor firmasında üretilmistir. Güç yükseltecinde 25W üzeri güç çıkısı, düsükgürültülü yükselteçte 20dB'den fazla kazanç, 2dBnin altında gürültü figürü elde edilmistir.Anahtarın araya girme kaybı 0.8 dB, izolasyonu 50 dB'dir. Ölçüm sonuçları, ge...
Üstel Yakınsak Ve Sayısal Olarak Kararlı İki/İki- Buçuk Boyutlu Monokromatik Saçılma Ve Dalga Kılavuzu Modellerinin Kapsamının Genetik Algoritmalar Kullanılarak Genişletilmesi
Tuchkın, Alexandrovich Yury; Dikmen, Fatih; Ergül, Özgür Salih(2017)
Integral denklem temelli iki/iki-buçuk boyutlu monokromatik saçılma ve dalga kılavuzumodellemeleri için kullanılan momentler yöntemi ya da Nyström yöntemi gibi metotlarınyöntemlerin, saçıcı ya da kılavuza ait sınırın parametrik gösterilimine dair fonksiyonundüzgünlügü oranında yakınsadıkları bilinmektedir. Iki-buçuk boyutlu çözümler üç boyutta ifadeedilen sınırlardan birinin homojen olarak degistigi durumlara iliskindir (örnegin silindirik,toroidik geometriler). Üstel yakınsak çözümler, çözüm olarak önerile...
Citation Formats
T. Birand et al., “1990’ların antenleri: geleceğin uydu ve karasal iletişim sistemleri için aktif anten dizileri,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRrMk5nPT0.