1990'ların antenleri: geleceğin uydu ve karasal iletişim sistemleri için aktif anten dizileri

Download
1993
Birand, Tuncay
Hızal, Altunkan
Günalp, Nilgün
Tosun, Haluk
Büyükdura, Merih
Dural Ünver, Mevlüde Gülbin
Yavuz, Hüseyin
Hayırlıoğlu, Lale
Demir, Şimşek
Uydu ve/veya karasal iletişim sistemlerinde kullanılmaları öngörülen faz taramalı aktif dizi anten sistemlerinin geliştirilmeleri ve bu anten sistemlerinden yeni uygulama alanlarında yararlanılmasını amaçlayan COST 223 projesi, çalışmaları üye ülkelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen üç ayrı çalışma grubunca yürütülmüş ve ilgili çalışmaların koordinasyonu proje süresince çeşitli ülkelerde yapılan proje yönetim kurulu (management committee: MC) toplantıları ile sağlanmıştır. COST 223 projesi çalışma alanları üç çalışma grubunda toplanmıştır. Birinci grup (WGl) çalışmalarım baskılı ve baskısız anten dizilerinde, ikinci grup (WG2) aktif devre tasarımlarında, üçüncü grup (WG3) ise sistem tasarımı ile ilgili bilgisayar yazılımlarında yoğunlaştırmıştır. Ülkemiz WG l ve WG3 gruplarının çalışmalarına katılmıştır. Proje kapsamında grubumuz geniş bantlı baskı devre yarık antenler ve geçiş devrelerinin tasarımı, parazitik eleman içeren mikroşerit antenlerin tam dalga analizi, sonlu bir iletken yüzeye açılan dikdörtgen dalga kılavuzlarının oluşturduğu dizi antenin incelenmesi, mikroşerit sur biçimli antenler, yarık kuplajlı yama antenler, dikine magnetize edilmiş ferit tabakalı anten sistemi ve askılı ve evrik mikroşerit hatlarda kayıpların karşılaştırılması konularında katkılarda bulunmuş, çalışmalar yönetim kurulu toplantılarında sunulmuş, çalışmalar üzerinde tartışmalar yapılmış ve ilgili proje raporlarında bu çalışmalara yer verilmiştir.
Citation Formats
T. Birand et al., “1990’ların antenleri: geleceğin uydu ve karasal iletişim sistemleri için aktif anten dizileri,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRrMk5nPT0.