DERİN DENİZ SONDAJLARI SIRASINDA HİDRAT İÇEREN KATMANLARIN ÇİMENTOLANMASINDA KULLANILABİLECEK DÜŞÜK ISI SALINIMLI ÇİMENTONUN TASARIMI VE LABORATUVAR UYGULAMASI

2016-12-31
Parlaktuna, Mahmut
Yaman, İsmail Özgür
Hidiroğlu, Inanç Alptuğ
Derin deniz sondajları sırasında hidrat içeren katmanların çimentolanmasında kullanılabilecek düşük ısı salınımlı çimentonun tasarım ve laboratuvar uygulamasının amacı, içinde yanıcı/zehirli gazlar bulundurabilen gaz hidrat formasyonlarının çimentolaması sırasında çözünmeyi azaltacak yeni kompozisyonun petrol kuyularında uygulanabilirliğini test etmek ve çözünme sebebiyle doğabilecek problemleri mümkün olduğunca en aza indirgemektir. Proje, geleceğin enerji kaynağı olma ihtimali yüksek olan metan hidrat formasyonlarının sondaj ve üretim aşamalarının güvenli ve verimli şekilde yürütülebilmesi açısından literatüre sağlayabileceği bilgilerle önemlidir. Ve yapılan jeosismik çalışmalar ışığında Karadeniz'de de metan hidrat formasyonlarının yoğun şekilde bulunması sebebiyle de önemini arttırmaktadır. Projede, ilk etapta ısı salınım değeri düşük çimento kompozisyonunun tasarımı yapılacak; daha sonra yapılan basınç dayanım, katılaşma zamanı, serbest su, su kaybı, gözeneklilik, geçirgenlik testleri gibi testlerle de petrol kuyularında uygulanabilirliğine bakılacaktır.
Citation Formats
M. Parlaktuna, İ. Ö. Yaman, and I. A. Hidiroğlu, “DERİN DENİZ SONDAJLARI SIRASINDA HİDRAT İÇEREN KATMANLARIN ÇİMENTOLANMASINDA KULLANILABİLECEK DÜŞÜK ISI SALINIMLI ÇİMENTONUN TASARIMI VE LABORATUVAR UYGULAMASI,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59200.