Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği

2017-10-28
Tosun, Levent
Avşar, Ulaş
Avşar, Özgür
Dondurur, Derman
Kaymakcı, Nuretdin
Son yıllarda Pliny-Strabo hendeği olarak bilinen yapının, tomografik çalışmalar sonucunda klasik anlamda bilinen bir hendekten çok kuzeye dalmakta olan Afrika okyanusal plakasındaki bir yırtılmaya karşılık geldiğinin anlaşılması üzerine bazı araştırıcılar bu yapının karada da devam ettiğini ve literatürde Fethiye-Burdur Fayı olarak bilinen hattı içerecek şekilde geniş bir sol yönlü, transtansiyonel makaslama kuşağına dönüştüğünü ileri sürmüştür. Adı geçen hattın gerçekte mevcut olup olmadığı, mevcut ise kinematiği ve karakterinin ne oluğunun ortaya konması amacıyla Fethiye Körfezi içerisinde ve civarındaki kara alanlarda detaylı araştırmalar gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu amaçla, körfez içerisinde toplam 228 km uzunluğunda 32 adet 2-Boyutlu sismik hat yorumlanmış ve körfez içindeki tüm aktif faylar haritalanmıştır. Haritalanan bu fayların karadaki devamları detaylı arazi çalışmaları ile deneştirilmiş ve bu fayların karakterlerinin ortaya konulabilmesi için 10.000"den fazla kinematik veri derlenmiştir. Arazi gözlemleri ve kinematik analizler, literatürde iddia edildiğinin aksine, bölgede haritalanan fayların hemen hemen tamamının normal karakterde olduğunu ve bazı KD-GB yönlü fayların ise beklenenin aksine sağ yönlü hareket bileşeni içerdiğini göstermiştir. Bölgede, sol yönlü olduğu ileri sürülen bir transtansiyonel fay kuşağının, yani Fethiye-Burdur fay/makaslama kuşağının, varlığını destekleyecek herhangi bir kanıta rastlanılmamıştır. Bu sonuçlar, Pliny-Strabo hattının karada devam etmediğini, bunun yanı sıra, kıtasal litosfer ile denizel litosferin birbirleriyle etkileşimli fakat bağımsız hareket ettiklerini göstermektedir.
Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı (26 - 28 Ekim 2017)

Suggestions

Hollanda’da Konut Politikaları ve İpotekli Kredi Sistemi
Sarıoğlu, G. Pelin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Hollanda’da, İkinci Dünya Savaşı sonrası başlatılan sosyal konut politikası 1990’lara kadar yaygın olarak devam ettirilmiş ve ülke, sosyal konut açısından Avrupa’daki en büyük stoklardan birine sahip olmuştur.Hollanda, son dönemde Türkiye’de çok tartışılan ipotekli kredi konusunda da oturmuş ve oldukça çeşitlenmiş bir finansman sistemine sahiptir.Makalenin ilk bölümünde Hollanda’daki konut politikalarıyla ilgili kısa bir tarihçe verilmekte, ardından da sistemdeki ana aktörler (konut birlikleri, belediyeler ...
Kocaeli̇ Tari̇hi̇ Cami̇ Örnekleri̇ Üzeri̇nden Planlı Koruma Kapsamında Hasarsız Test Uygulamaları: Çoban Mustafa Paşa Cami̇i̇, Fevzi̇ye Cami̇i̇ ve Pertev Paşa Cami̇i̇
Kishalı, Emre; Türkmenoğlu Bayraktar, Neslihan; Şener, Mehmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
Tüzükler, genel prensipler ve tarihi yapıların bakım ve onarım yöntemleri ile tarihi yapılar üzerine çalışmalara uluslararası literatürde rastlanmaktadır ve günümüz koşulları ile birlikte gelişen teknoloji, koruma yöntemlerini, teorilerini ve yaklaşımlarını değiştirmektedir. Koruma devamlı, eş güdümlü ve programlı çalışmaları, önlem almayı (riskin oluşmasını kısıtlama), bakımı (yapının özeliklerini kontrol etme) ve restorasyonu (direkt müdahale) içeren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Böylece planlı korum...
Beliren Yetişkinler için İyilik Hali Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Siyez, Diğdem Müge; Esen, Erol; Seymenler, Seçil; Öztürk, Barışcan (null; 2017-07-17)
Bir işte çalışmaya başlamak, evlenmek ve ebeveyn olmak gibi gelişim görevlerini içeren genç yetişkinlik döneminden farklı olarak beliren yetişkinlik dönemi özellikle sanayi ve bilgi toplumlarında gözlenen karmaşık ekonomik yapı ve eğitim hayatının uzamasıyla birlikte bireyin kendisini özgürce keşfettiği, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerini birbirine bağlayan dönem olarak tanımlanmaktadır (Arnett, 2000; 2007a; 2007b). Bireyin yaşamında farkındalıklarının arttığı ve yaşama dair önemli seçimlerin yapıldığı bu ...
Ankara Çevresindeki Geleneksel Ahşap İskeletli Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Teknolojik Özellikleri: Kerpiç ve Sıvalar
Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Güney, Bilge Alp; Madani, Nigar; Erdil, Meltem(2013-12-31)
Bu araştırma kapsamında:•Ankara'nın Beypazarı ve Güdül ilçelerindeki geleneksel ahşap iskeletli ve yığma taş konut yapılarında kullanılan yerel yapı malzemelerinin performans ve uyumluluk özelliklerinin, •Bu konut yapılarının onarımında kullanılacak malzemelerin fiziksel, mekanik ve bileşim özellikleri ve hammadde niteliklerininbelirlenmesi amaçlanmıştır.Bu çalışmada, Ankara iline bağlı Beypazarı ve Güdül ilçeleri ve bu ilçelere bağlı köylerde geleneksel olarak inşa edilmiş konut yapılarından alınan dış ce...
Anadolu Bazilika Geleneği ve Anıtsal Mimariye Etkisi
Peker, Ali Uzay (Kültür Bakanlığı Yayınları, 2006-12-01)
Bu kitap, Türkiye dışında Claude Cahen, Türkiye içinde Osman Turan sonrasında – tabii ki birkaç değerli uzman hariç- Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi tarihçiliğinin neredeyse kaybolmaya yüz tuttuğu, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun, gerekse bugünün Türkiye’sinin tarihsel altyapısı olmak gibi hayati bir öneme sahip bu alanın ne gibi problemleri olduğunu, hangi konularının araştırılıp ortaya çıkarmaya muhtaç bulunduğunu veya ne kadarının aydınlatılabilme şansına sahip olduğunu göstermek açısından yol g...
Citation Formats
L. Tosun, U. Avşar, Ö. Avşar, D. Dondurur, and N. Kaymakcı, “Fethiye Körfezi ve Civarının Aktif Tektoniği ve Kinematiği,” presented at the Aktif Tektonik Araştırma Grubu 21. Çalıştayı (26 - 28 Ekim 2017), Afyon, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78254.