Çok Katmanlı Eniyileme Problemlerinin Türev Gerektirmeyen Yöntemlerle Çözümü

2009-12-31
Kısmi türevli denklemlerin sonlu elemanlar yöntemi uygulanarak ayrıklaştırılması sonucu elde edilen büyük çapataki eniyileme problemlerinin etkin çözümü büyük önem taşımaktadır. Bu tür problemlerin çözümü için, son yıllarda geliştirilen az bilgisayar zamanı ve bilgisayar belliği gerektiren çok-düzeyli eniyileme yöntemlerinin, türev gerektirmiyen eniyileme yöntemleriyle birlikte mühendislikte karşılaşılan büyük çaptaki eniyileme problemlerine uygulanması planlanmıştır. Tez öğrencileri Bengisen Pekmen ve Hamdullah Yücel, Darmstadt Teknik Üniversitesi Matematik Bölümüyle birlikte yürütülmekte olan „Optimization theory, methods and applications“ adlı DAAD projesi çerçevesinde Ekim-Aralık 2008 tarihlerinde Prof. Dr. S. Ulbrich'le birlikte konu üzerinde çalışmaya başlamışlar ve hazırladıkları programla bazı sayısal sonuçlar elde etmişlerdir. Araştırmanın bundan sonraki aşamasında, elde edilen sonuçların COMSOL Multiphysics sonlu elemanlar program paketi kullanılarak çeşitli problemlere uygulanmasına, programların bir paket program haline getirilmesine ve yöntemin yakınsama analizinin yapılmasına çalışılacaktır.

Suggestions

Autonomous and manual driving of a multiple turret system in extreme environment
Yerlikaya, Ümit; Balkan, Raif Tuna; Department of Mechanical Engineering (2021-6)
In this thesis, firstly two methods are developed to obtain multi-dimensional configuration space for path planning problems. In typical cases, the path planning problems are solved directly in the 3-D workspace. However, this method is inefficient in handling the robots with various geometrical and mechanical restrictions. To overcome these difficulties, path planning may be formalized and solved in a new space which is called configuration space. In the first method, the point clouds of all the bodies of ...
Molecular dynamics modelling of gold atomic force microscopy tips on multilayer graphene
Maden, Cem; Toffoli, Hande; Department of Physics (2020-9)
Simultaneously with the developing industry, nanotribological properties of nanoscale materials, especially in the fields of friction and lubrication, have been the subject of growing research. Interactions between materials are usually analyzed with modified atomic force microscopy (AFM) devices using lateral force measurement and topographic imaging techniques. Thanks to its superior physical and chemical properties, graphene has remained influential in the industry, including its use as a lubricant. Dire...
A survey on multidimensional persistence theory
Karagüler, Dilan; Pamuk, Semra; Department of Mathematics (2021-8)
Persistence homology is one of the commonly used theoretical methods in topological data analysis to extract information from given data using algebraic topology. Converting data to a filtered object and analyzing the topological features of each space in the filtration, we will obtain a way of representing these features called the shape of data. This will give us invariants like barcodes or persistence diagrams for the data. These invariants are stable under small perturbations. In most applications, we n...
Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Köksalan, Murat Mustafa; Lokman, Banu(2018)
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az bir amaç fonksiyonundan ödün vermedenherhangi bir amaç fonksiyonunda iyileştirme yapılması mümkün olmayan çözümleri bulmakönemlidir. Ancak, baskın çözüm sayısının problem büyüklüğü arttıkça üssel büyümesinedeniyle; gerçek hayat problemlerinde tüm baskın çözümleri bulmak zor olduğu gibi kar...
Experimental and numerical investigation of vortex formation at multiple horizontal intakes
Yıldırım, Tuğçe; Göğüş, Mustafa; Köken, Mete; Department of Civil Engineering (2020-8)
Although most of the equations given in the literature for critical submergence are for symmetrical single intakes; in practice approach flow conditions are not mainly symmetrical. In this study, formation of the vortices in asymmetrical approach flow conditions was investigated for a multiple water intake structure composed of a reservoir and several pipe systems. Different scenarios were tested when some of the intake units were in operation whereas some others were not. The geometrical and hydraulic...
Citation Formats
B. Karasözen, “Çok Katmanlı Eniyileme Problemlerinin Türev Gerektirmeyen Yöntemlerle Çözümü,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61655.