Algebraic And Combinatorial Methods İn Finite Fields, Coding Theory And Cryptography

2013-12-31
Özbudak, Ferruh
Tutdere, Seher
Çalık, Çağdaş
Yayla, Oğuz
Muş, Köksal
Bu projede, kombinatorik, cebirsel fonksiyonel cisimler ve sonlu cebirsel geometri teknikleri kullanarak kodlama teorisi, sonlu cisimler ve kriptografi üzerine çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Bunların arasında BAP-07-05- 2011-002 nolu projemizde başlayan bazı çalışmalar da devam ettirileceği planlanmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili olarak bazı techizat alımı ve bilgi/deneyim arttırılması, makale sunumu gibi gerekçelerle uluslararası konferanslarda katılınması bu projenin amaçlarıdır. Konferans veya dergilere makale sunmak bu projenin beklenen sonuçlarındandır.

Suggestions

Algebraic And Combinatorial Methods İn Finiter Fields, Coding Theory And Cryptography
Özbudak, Ferruh(2011-12-31)
Kapsam: Bu projede, kombinatorik, cebirsel fonksiyonel cisimler ve sonlu cebirsel geometri teknikleri kullanarak kodlama teorisi, sonlu cisimler ve kriptografi üzerine yeni sonuçlar bulunması amaçlanmaktadır. Yöntem: Proje süresince konu ile ilgili en son gelişmeleri takip etmek, bu konuda çalışan diğer bilim adamları ile fikir alışverişi yapmak ve bulunan yeni sonuçları sunmak üzere uluslararası konferanslarda katılmak bu projenin yöntemi olarak özetlenebilir. Beklenilen Sonuç: Kombinatorigin kodlama t...
Network Coding, Side Channel Attacks, and Finite Field Arithmetics
Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Kaytanci, Kübra; Çenesiz, Damla(2018-12-31)
Ağ kodlama (network coding), temel olarak birden çok nokta arasında etkin haberleşme (efficient communication) amaçlı bir çalışma alanıdır ve son 15 yıldır yoğun olarak çalışılmıştır. Bu ilginin sebebi, haberleşme teknolojilerinin artan kullanımıyla ilgili olarak uygulamadaki öneminden kaynaklanmaktadır. Ayrıca konunun arka planında yatan teorik profil de birçok matematikçinin ve bilgisayar bilimcinin ilgisini çekmektedir. Proje ekibi de bu konuda klasik ağ kodlamanın (scalar network coding) bir genelleştir...
Artificial intelligence based dynamic mission planning with probabilistic roadmaps and Voronoi diagrams using predictive launch acceptability region approach
Özdemir, Mustafa Raşit; Ertekin Bolelli, Şeyda; Department of Computer Engineering (2021-9-2)
In this thesis, dynamic air-to-surface mission planning strategies based on probabilistic roadmaps and Voronoi diagrams using predictive launch acceptability region approach are proposed for opportunity targets in order to strengthen decision support capabilities of aircraft. Air-to-surface missions are planned in ground support systems and loaded to aircraft before the mission begins. This means that all the waypoints which should be followed during an air-to-surface mission are planned according to va...
Computational modelling of carbon nanotube reinforced polymer composites
Zuberi, Muhammad Jibran Shahzad; Esat, Volkan; Electrical and Electronics Engineering (2014-7)
This thesis investigates the effects of chirality and size of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) on the mechanical properties of both SWNTs and carbon nanotube reinforced epoxy composites (CNTRPs). First, a novel 3D beam element finite element model is developed based on equivalent-continuum mechanics approach and used for replacing C-C chemical bond for modelling SWNTs. The effects of diameter and chirality on the Young’s moduli, shear moduli, shear strains and Poisson’s ratios of SWNTs are studied. Fo...
Analytical solution for the propagation of finite crested long waves over a sloping beach
Yağmur, Ahmed Sabri; Kanoğlu, Utku; Department of Aerospace Engineering (2022-2-10)
The analytical solution of shallow water-wave equations, both linear and nonlinear, is widely used to provide an insightful understanding of the coastal effect of long waves. These solutions are generally carried out for two-dimensional (1 space + 1 time) propagation, even though there are a limited number of analytical solutions for the three-dimensional (2 space + 1 time) propagation. Three-dimensional propagation of long waves over a sloping beach is considered here. The analytical solution is obtained u...
Citation Formats
F. Özbudak, S. Tutdere, Ç. Çalık, O. Yayla, and K. Muş, “Algebraic And Combinatorial Methods İn Finite Fields, Coding Theory And Cryptography,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61676.