Algebraic And Combinatorial Methods İn Finiter Fields, Coding Theory And Cryptography

2011-12-31
Kapsam: Bu projede, kombinatorik, cebirsel fonksiyonel cisimler ve sonlu cebirsel geometri teknikleri kullanarak kodlama teorisi, sonlu cisimler ve kriptografi üzerine yeni sonuçlar bulunması amaçlanmaktadır. Yöntem: Proje süresince konu ile ilgili en son gelişmeleri takip etmek, bu konuda çalışan diğer bilim adamları ile fikir alışverişi yapmak ve bulunan yeni sonuçları sunmak üzere uluslararası konferanslarda katılmak bu projenin yöntemi olarak özetlenebilir. Beklenilen Sonuç: Kombinatorigin kodlama teorisine ve kriptografiye uygulamalari uzerine yeni akademik makaleler yayınlanması planlanmakatadır. Ayrıca, proje ile birlikte araştırmacıların doktora tezleri de yürütülecektir/sonlandırılacaktır.Bu konuda ulaşılacak yeni gelişmeler ve sonuçlar akademik literaturde rahatlıkla yer edinebileceği gibi pratik kullanım alanları da bulabilir.

Suggestions

Algebraic And Combinatorial Methods İn Finite Fields, Coding Theory And Cryptography
Özbudak, Ferruh; Tutdere, Seher; Çalık, Çağdaş; Yayla, Oğuz; Muş, Köksal(2013-12-31)
Bu projede, kombinatorik, cebirsel fonksiyonel cisimler ve sonlu cebirsel geometri teknikleri kullanarak kodlama teorisi, sonlu cisimler ve kriptografi üzerine çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Bunların arasında BAP-07-05- 2011-002 nolu projemizde başlayan bazı çalışmalar da devam ettirileceği planlanmaktadır. Bu çalışmalarla ilgili olarak bazı techizat alımı ve bilgi/deneyim arttırılması, makale sunumu gibi gerekçelerle uluslararası konferanslarda katılınması bu projenin amaçlarıdır. Konferans veya de...
Topology Of The Relative Hamiltonian Diffeomorhisms Of Certain Symplectic 4-Manifolds
Ozan, Yıldıray(2011-12-31)
Amaç ve Gerekçe: Simplektik manifoldlar diferansiyellenebilir manifoldların esnekliğini taşırken bir yandan da cebirsel varyetelerin güzel özelliklerini içlerinde barındırmaktadırlar. Bu özellik simplektik geometri ve topolojiyi çok özel bir konuma getirmişltir. Simplektik geometri ve topoloji 1980'lerde M. Gromov'un getirdiği yenilikler sayesinde büyük bir gelişme kaydetti. J-holomorfik eğrilerin teoerisinin kurulması ile başlayan süreç son otuz yıldır son derece önemli ve heyecan verici gelişmelere yo...
Artificial intelligence based dynamic mission planning with probabilistic roadmaps and Voronoi diagrams using predictive launch acceptability region approach
Özdemir, Mustafa Raşit; Ertekin Bolelli, Şeyda; Department of Computer Engineering (2021-9-2)
In this thesis, dynamic air-to-surface mission planning strategies based on probabilistic roadmaps and Voronoi diagrams using predictive launch acceptability region approach are proposed for opportunity targets in order to strengthen decision support capabilities of aircraft. Air-to-surface missions are planned in ground support systems and loaded to aircraft before the mission begins. This means that all the waypoints which should be followed during an air-to-surface mission are planned according to va...
Group representation theory and radar ambiguity functions
Kama, Eren Berk; Kuzuoğlu, Mustafa; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-2)
In this thesis, representations of Heisenberg group are applied to ambiguity functions and their properties are investigated in with an information theoretic perspective with applications in telecommunications and signal processing. Algebraic properties of ambiguity functions were investigated through application of representation theory. Novel approaches on phase space tiling are given and some existing methods for traditional ambiguity functions were extended to MIMO ambiguity functions. Irreducible repre...
DERIVATION OF PRESCRIPTIVE ACCIDENT PREVENTION MODEL FROM PREDICTIVE MODELS USING ML ALGORITHMS
Mammadov, Ahmad; Tokdemir, Onur Behzat; Department of Civil Engineering (2021-12-2)
The main drive upon which this study relies is to introduce a prescriptive accident prevention model to avoid work related accidents by predicting outcomes of work-related accidents in pipeline construction with using machine learning algorithms. In depth study on construction accidents is crucial due to construction being one of the most hazardous industry and being temporary in nature. To come up with a prescriptive accident prevention model, all incident reports from a pipeline project were analysed and ...
Citation Formats
F. Özbudak, “Algebraic And Combinatorial Methods İn Finiter Fields, Coding Theory And Cryptography,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61669.