Emeklilik Sistemini belirleyen bilesenlere ait degiskenligin aktüeryal hesaplamalara olan etkisinin arastirilmasi

2013-11-01
Sosyal güvenlik sistemlerinin dogru kurgulanmasi ve aktüeryal temellere dayandirilmasi, gerek toplumsal dayanismanin desteklenmesi gerekse ekonomik istikrarin saglanmasi yada korunmasi için gereklidir. Sosyal güvenlik sisteminin temel bileseni olan emeklilik sistemlerindeki sorunlar isgücü piyasalarinin olumsuz etkilenmesine yol açtigi gibi sosyal ve ekonomik dengelerin bozulmasina neden olabilmektedir.Emeklilik sistemlerinin aktüeryal modellerindeki en önemli faktör emeklilik birikimlerinin aktif çalisma hayati boyunca kazanilmasi prensibine dayanilarak belirlenen temel iki plana dayanmaktadir: Belirlenmis fayda ve belirlenmis katki. Bu iki planinda emeklilik sistemlerini kuvvetlendirmek amaciyla birlestirildigi basamak sistemleri de mevcuttur.Türkiye Emeklilik sisteminin son yillarda geçirmis oldugu reformlar sonucunda yasamis oldugu geçis süresinin aktüeryal ve ekonomik dengeler üzerine olan etkilerinin tahmini önem kazanmistir. Beklenen yasam süresinin artmasi, emeklilik yasinin farkli kusaklara göre degiskenligi, demografik degisiklikler, makro ekonomik göstergelerdeki degisim gibi belirsizliklerin determinist (belirlenimci) yaklasimlarla çözümlenmesi tahminlerde büyük sapmalara yol açmaktadir. Bu nedenle, emeklilik sisteminin alt yapisini olusturan önemli bilesenlerin teker teker incelenmesi ve olabildigince hassas modellerle tanimlanmasi gerekmektedir. Bu bilesenler kendi aralarinda da geçiskenlik göstermektedirler. Projenin hedefi; sosyal güvenlik, özellikle, emeklilik sisteminin aktüeryal dengelerindeki açiklar nedeniyle sosyal güvenlik kurumlarina bütçeden yapilan transferleri kisa orta ve uzun vadede güvenirlik sinirlari içinde tahmin edebilen aktüeryal modelin bilesenlerindeki parametrelerin stokastik degiskenliklerinin yorumlanmasi ve degerlendirilmesi için gerekli olan yöntemlerin belirlenmesidir. Çok parametreli aktüeryal modelin her bir parametresine ait stokastik degerlendirme çok genis kapsamli bir arastirma konusudur. Bu nedenden dolayi, proje konu çerçevesi daraltilarak, faiz oranlarindaki stokastik dalgalanmalarin emekliliik fonlari üzerine olan etkisini kontrol edebilecek bir optimizasyon problemi tanimlanarak çözümlenecektir.

Suggestions

Finansal, Ekonomik ve Bilimsel Süreçlere Ait Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler: Optimal Kontrol ve Optimizasyon
Uğur, Ömür; Savku, Emel; Karimov, Azar; Öz, Hacer; Onak, Önder Nazim; Kalayci, Betul(2017-12-31)
Bu yeni projemizde, geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Sıçramalı Stokastik Difarensiyel Denklemlerin (SHSJs) optimizasyonu ve optimal kontrolüne yönelik yeni ve bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır. Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili kapsamlı ve yenilikçi çalışmalar yürütülecek olup, a...
Hisse Senetlerinin Fiyat Süreçlerinin Kesirli Difüzyon Süreçleri Kullanılarak Parametre Tahminleri.
Yolcu Okur, Yeliz; İnkaya, Bülent Alper; Weber, Gerhard Wilhelm; Kestel, Sevtap Ayşe(2013-12-31)
Proje kapsamı kesirli difüzyon denklemleriyle modellemek ve bu modellerdeki parametre tahminini içermektedir.
Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.
Yücel, Ayşe Meral; Özen, Can; Şeker, Tamay(2013-12-31)
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zamana Bagli Is Plani Arastirma, ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde akredite olunucak metotlar geregi tartilan maddelerin kütle araligina uygun hassasiyette terazinin kullanimi, bu terazinin özel kütle seti ile periyodik kalibrasyonu ve kullanilan ...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu
Gözen, Ayşe Gül; Gündüz, Ufuk; Özcengiz, Gülay; Bilgin, Cemal Can; Beklioğlu, Meryem; Gürsel, Mayda; Önde, Sertaç; Yücel, Ayşe Meral; Doğan, Musa; Öktem, Hüseyin Avni; İzgü, Kadri Fatih; Togan, İnci Zehra; Somel, Mehmet; Kalvenas, Jennifer Elizabeth; Coppens, Jan Emma Pieter; Bucak, Tuba; Levi, Eti Ester; Filiz, Nur(2014-12-31)
Sanayileşmedeki aşırı artış, tarımsal ve insan kaynaklı aktiviteler toprakta önemli miktarda ağır metalleride içeren toksik element birikimine sebep olmuştur. Ağır metal ve zehirli element etkisi altında kalan çeşitli mikroorganizmalardan bazıları, çevresel ortamdaki yüksek toksik konsantrasyonlara karşı direnç mekanizmaları geliştirmiştirir. Bu sebeple, bu tür mikroorganizmalar, bu tip elementler içeren toprakların bu toksik maddelerden arındırılmasında ve toprağın temizlenmesinde kullanılabilirler.Bu proj...
Citation Formats
S. A. Kestel, Z. N. Güner, and S. Danışoğlu, “Emeklilik Sistemini belirleyen bilesenlere ait degiskenligin aktüeryal hesaplamalara olan etkisinin arastirilmasi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61680.