Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.

2013-12-31
4. EKLER Bu projenin amaci ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde baslatilan Akreditasyon çalismalarina yönelik olarak alt yapisinin güçlendirilmesi dir. 4.2. Arastirmanin Kapsami ve Zamana Bagli Is Plani Arastirma, ODTÜ Merkez Laboratuvar Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Merkezi'nde akredite olunucak metotlar geregi tartilan maddelerin kütle araligina uygun hassasiyette terazinin kullanimi, bu terazinin özel kütle seti ile periyodik kalibrasyonu ve kullanilan pistonlu pipetlerin belli bir standart geregince periyodik kalibrasyonu ve bu kalibrasyonun yine ayni standart parametrelerine göre rapor edilmesini kapsamaktadir. 4.3. Proje Ekibi Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Meral Yücel Yardimci Arastirmacilar : Dr. Tamay Seker Dilek Kincal 4.4 Harcama Programi Zaman (Ay) Harcanan Miktar 0-2 75 0-3 25 4.5. Teçhizat listesi, Gerekçeleri ve Proformalar Cihaz Adi Tahmini Birim Fiyati (YTL) Kullanilacagi Lab 1. Hassas terazi 22.000 + KDV Genel Kullanim Labi 4.6. Diger Harcama Kalemleri ve Gerekçeleri 1. Kütle seti 3400 + KDV Genel Kullanim Labi

Suggestions

Eymir ve Mogan Gölleri Ekolojik izlenme
Beklioğlu, Meryem(2017-12-31)
Orta Doğu teknik Üniversitesi Limnoloji Laboratuvarınca 1997 yılında başlayan ve günümüze kadar 2 hafta da bir sıklığı ile devam eden bu göllerin ekolojik yönetim planlarının hazırlanmasına ve ayrıca özellikle Eymir Gölü restorasyonu projesine altlık oluşturan bu ekolojik izleme proğramına devam edilmesi hedeflenmiştir. İzleme proğramı kapsamında her 2 gölde ve göllere girdi olan dereler ve göllerin çıktılarında oluşan toplam 11 örnekleme istasyonunda alınacak su örneklerinde sıcaklık, çözünmüş oksijen, ile...
MERLAB MOLEKÜLER BİYOLOJİ-BİYOTEKNOLOJİ AR-GE MERKEZİ HEDEFLİ PROTEOMİK VE METABOLOMİK ÇALIŞMALARI İÇİN ALT YAPI GELİŞTİRME PROJESİ
Son, Çağdaş Devrim; Şeker, Tamay; Gündüz, Harun(2018-12-31)
ODTÜ Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’nde mevcut alt yapının proteomik ve peptidomik çalışmaları için de kulanımını etkin hale getirmek için BAP-08-11-2014-013 projesi yürütülmüş, Merkezdeki mevcut cihaz alt yapısının standartlarla yapılan bazı temel çalışmalar için uygunluğu çalışılmıştır. Proteomik-Metabolomik çalışmaları hastalık biyomarkörleri, biyokimyasal metabolizmanın hastalıklı ve sağlıklı hücrede farklılaşması, kanser önleyici ilaçların geliştirilmesi vb. kilinik alanlarda ve gıda te...
Imidaklopridinin Bal Arıları (apis Mellifera L. 1758 ) Üzerindeki Davranışsal Etkisi.
Birand Özsoy, Ayşegül Ceren; Kayim, Mehmet(2013-12-31)
Kapsam: Imidaklopridin çok düşük konstrasyonlarda bal arılarının lokomotor aktivesini (Locomotor Activity, LMA) ne derecede etkilediğini tespit etmektir. imidakloprid arıların lokomotor aktivitesini düşük dozlarda dahi etkileyebiliyorsa, arıların tarlacılık, evedönüş oranları ve kovan içinde çalışmalarının da etkilenebileceği sonucuna varılabilir. 50ppb ve daha düşük dozlar (5 ppb’ye kadar) test edilecektir. Ayrıca lokomotor aktiviteyi ölçmek için kullanılacak yöntem yüksek bir çözünürlüğe sahiptir ve arıl...
Anti Kanser İlaçYüklü Poli-Hidroksibütirat (PHB) Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkinliğinin İmmünositokimya Yöntemi İle Belirlenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin(2015-12-31)
Nanoparçacıklar küçük boyutları sayesinde hücre içine kolay alınabilmekte ve çeşitli malzemelerle kaplanarak yüzey özellikleri değiştirilebilmektedir. Tümör hücrelerine hedeflendirilebilen manyetik nanoparçacıklar (MNP) kanser tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik özellik taşıyan nanoparçacıklar, manyetik alan varlığında istenilen bölgeye hedeflenebilme özellikleri sayesinde ilaç hedefleme ve kontrollü salıma yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu çalışmada manyetik özellikli PHB kaplı nanoparçacıkların...
7-12 yaş grubuna yönelik eğlenceli bilim etkinliklerinin çevrimiçi (online) eğitim materyal ve destek ile sunumu
Gündoğan, Mihraç Banu(2013-12-31)
7-12 yaş grubuna yönelik eğlenceli bilim etkinliklerinin çevrimiçi (online) eğitim materyal ve destek ile sunumu projesi, karma (yüzyüze ve uzaktan) bir uygulama olarak; temel bilimler ekseninde ve İnternet üzerinden; (1) temel kuramlar, görsel sunumlar, belgesel gösterimleri ve ilgili güncel olaylardan oluşan eğitim içeriğini sunmayı (2) Rehber eğitimciler ve öğrencileri bir araya getirerek, uygulama ve atölye çalışmaları yapmayı, bu çalışma sonuçlarını paylaşmayı, tartışmayı, gerçek yaşamla ilişkilendirm...
Citation Formats
A. M. Yücel, C. Özen, and T. Şeker, “Analiz Kapsamindaalt Yapi Çalismasi.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61796.