İnanç Temelli Sosyal Organizasyonların Refah Fonksiyonları

2009-12-31
İnanç Temelli Sosyal Organizasyonların Refah Fonksiyonları

Suggestions

An Assessment of English Language Teaching Methods Courses: The Case of Middle East Technical University Foreign Language Education Program
Demirtaş Yiğit, Saniye; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2021-9-3)
The purpose of this study was to assess English Language Teaching (ELT) methods courses offered by undergraduate Foreign Language Education program of Middle East Technical University in relation to their goals, content, organization, implementation, student assessment and the courses’ alignment with the needs of the education sector, by gathering the opinions and experiences of novice teachers who graduated from the program and the faculty members who offer ELT methods courses. A combination of criterion s...
Türkiye'de Eğitim ile ilgili Politika Değişikliklerinde Rastgele Kontrollü Deneylerin Kullanılması
Derin Güre, Pınar(2016-12-31)
Türkiye'de Eğitim ile ilgili Politika Değişikliklerinde Rastgele Kontrollü Deneylerin Kullanılması
İngiltere'nin Avrupa Entegrasyon Sürecine Yönelik Politikalarının Analizi.
Bağcı, Hüseyin(2010-12-31)
Proje kapsamında İngilterenin Avrupa Entegrasyon Sürecine yönelik politikalarının tarihsel bağlamda analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında arşiv çalışması ve literatür taraması yapılmıştır. Eylül ayı içerisindede proje kapsamında yapılması planlanan mülakatların gerçekleştirilmesi için İngiltereye akademik saha araştırma amaçlı bir seyahat yapılması planlanmaktadır.
İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Özkan, Korhan(2017-12-31)
Ekosistemlerin işlevleri ise kapsadıkları canlı topluluklarının kompozisyonu, yapısı ve bolluğu ile ilişkilidir. Bu nedenle canlı topluluklarının yapısını belirleyen etkenleri anlamak hem temel bilimlerin bir parçası olarak hem de doğru politikalar üretebilmek için son derece önemlidir. Proje kapsamında Istranca dağlarında üremekte olan kuş topluluklarının geçmiş on sene içerisinde gerçekleştirilen orman kesimi sıklık ve süresine olan olası tepkileri Istranca Dağlarında yapılmış orman üretimi verisi derlene...
An investigation of students' attitudes towards brain-based applications English composition skills II course: a case study
Bayındır, Hatice; Yemenici, Alev; Department of Foreign Language Education (2003)
This thesis aims to examine students̕ attitudes towards brain-based applications in the English Composition II course. For this purpose, a case study was carried out with a group of 23 first year students at the Department of Foreign Language Education at Middle East Technical University in the second half of the 2002-2003 academic year. After receiving writing training with a brain-based methodology for ten weeks, the students were given an attitude questionnaire which aimed at identifying their attitudes ...
Citation Formats
M. Şen, “İnanç Temelli Sosyal Organizasyonların Refah Fonksiyonları,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61732.