İnanç Temelli Sosyal Organizasyonların Refah Fonksiyonları

2009-12-31
İnanç Temelli Sosyal Organizasyonların Refah Fonksiyonları

Suggestions

Türkiye'de Eğitim ile ilgili Politika Değişikliklerinde Rastgele Kontrollü Deneylerin Kullanılması
Derin Güre, Pınar(2016-12-31)
Türkiye'de Eğitim ile ilgili Politika Değişikliklerinde Rastgele Kontrollü Deneylerin Kullanılması
An Assessment of English Language Teaching Methods Courses: The Case of Middle East Technical University Foreign Language Education Program
Demirtaş Yiğit, Saniye; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2021-9-3)
The purpose of this study was to assess English Language Teaching (ELT) methods courses offered by undergraduate Foreign Language Education program of Middle East Technical University in relation to their goals, content, organization, implementation, student assessment and the courses’ alignment with the needs of the education sector, by gathering the opinions and experiences of novice teachers who graduated from the program and the faculty members who offer ELT methods courses. A combination of criterion s...
İngilizce Derslerinde Bilişim Teknolojileri Kullanımı
Erkan, Gökçe; Balbay, Seher(2017-12-31)
Özellikle bölüm öğrencilerinin aldığı ENG101, ENG102, ENG211, ENG311 derslerinde Bilişim Teknolojilerini daha aktif ve etkili kullanılması için öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi hedeflemektedir.
An investigation of students' attitudes towards brain-based applications English composition skills II course: a case study
Bayındır, Hatice; Yemenici, Alev; Department of Foreign Language Education (2003)
This thesis aims to examine students̕ attitudes towards brain-based applications in the English Composition II course. For this purpose, a case study was carried out with a group of 23 first year students at the Department of Foreign Language Education at Middle East Technical University in the second half of the 2002-2003 academic year. After receiving writing training with a brain-based methodology for ten weeks, the students were given an attitude questionnaire which aimed at identifying their attitudes ...
İngiltere'nin Avrupa Entegrasyon Sürecine Yönelik Politikalarının Analizi.
Bağcı, Hüseyin(2010-12-31)
Proje kapsamında İngilterenin Avrupa Entegrasyon Sürecine yönelik politikalarının tarihsel bağlamda analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında arşiv çalışması ve literatür taraması yapılmıştır. Eylül ayı içerisindede proje kapsamında yapılması planlanan mülakatların gerçekleştirilmesi için İngiltereye akademik saha araştırma amaçlı bir seyahat yapılması planlanmaktadır.
Citation Formats
M. Şen, “İnanç Temelli Sosyal Organizasyonların Refah Fonksiyonları,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61732.