Hide/Show Apps

İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

2017-12-31
Özkan, Korhan
Yapan, Batuhan Çağrı
Ekosistemlerin işlevleri ise kapsadıkları canlı topluluklarının kompozisyonu, yapısı ve bolluğu ile ilişkilidir. Bu nedenle canlı topluluklarının yapısını belirleyen etkenleri anlamak hem temel bilimlerin bir parçası olarak hem de doğru politikalar üretebilmek için son derece önemlidir. Proje kapsamında Istranca dağlarında üremekte olan kuş topluluklarının geçmiş on sene içerisinde gerçekleştirilen orman kesimi sıklık ve süresine olan olası tepkileri Istranca Dağlarında yapılmış orman üretimi verisi derlenerek incelenecektir. Kuş toplulukları için 2009 yılında Istranca Dağlarında gerçekleştirilen kapsamlı bir kuş üreme atlası kullanılacaktır. Bu sayede hem insan kaynaklı orman habitatı değişimlerinin kuş toplulukları üzerindeki etkileri incelenecek hem de daha iyi orman üretim politikaları geliştirilebilmesi için bilgi birikimi sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında kuş topluluklarının Doğu Akdenizin sucul ve kıyı ekosistemlerinde habitat değişimlerinde olan tepkilerini incelemek için pilot bir çalışmaya başlanacaktır. Bu sayede ileride yapılacak daha kapsamlı çalışmalar için bilgi birikimi oluşturulacaktır.