İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

2017-12-31
Ekosistemlerin işlevleri ise kapsadıkları canlı topluluklarının kompozisyonu, yapısı ve bolluğu ile ilişkilidir. Bu nedenle canlı topluluklarının yapısını belirleyen etkenleri anlamak hem temel bilimlerin bir parçası olarak hem de doğru politikalar üretebilmek için son derece önemlidir. Proje kapsamında Istranca dağlarında üremekte olan kuş topluluklarının geçmiş on sene içerisinde gerçekleştirilen orman kesimi sıklık ve süresine olan olası tepkileri Istranca Dağlarında yapılmış orman üretimi verisi derlenerek incelenecektir. Kuş toplulukları için 2009 yılında Istranca Dağlarında gerçekleştirilen kapsamlı bir kuş üreme atlası kullanılacaktır. Bu sayede hem insan kaynaklı orman habitatı değişimlerinin kuş toplulukları üzerindeki etkileri incelenecek hem de daha iyi orman üretim politikaları geliştirilebilmesi için bilgi birikimi sağlanacaktır. Ayrıca proje kapsamında kuş topluluklarının Doğu Akdenizin sucul ve kıyı ekosistemlerinde habitat değişimlerinde olan tepkilerini incelemek için pilot bir çalışmaya başlanacaktır. Bu sayede ileride yapılacak daha kapsamlı çalışmalar için bilgi birikimi oluşturulacaktır.

Suggestions

Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği
Özkan, Korhan; Örek, Hasan; Akoğlu, Ekin; Ok, Meltem; Ibello, Valeria; Çoraman, Emrah; Kankılıç, Tolga; Özhan, Koray; Yalçınkaya, Deniz; Öcal, Mine; Tohumcu, Begüm Ece; Karakuş, Onur; Kirdök, Idil; Yaprak, Gencer; Başkir, Saba; Yükrük, Can; Oğul, Fatima Nur; Özoğul, Yaren; Barut, Mehmet Onur; Akkuş, Gizem; Bilir, Batikan; Çiğdem, Cansu; Kurt, Merve; Kuşcuoğlu, Ecem(2017-12-31)
Artan insan nüfusu ve endüstrileşme ile ekosistemler ve barındırdıkları yaban hayat hızlı bir yok oluşa sürüklenmektedir. Anthropocene olarak adlandırılan bu yeni çağda insanların ve doğal canlıların bir arada kentsel ve kırsal alanlarda var olmasını sağlayacak çözüm arayışları başlamıştır. Dünyanın önde gelen üniversiteleri bu arayışları ‘ekolojik kampus’ yaklaşımı ile kendi kampuslarında uyguluyor; doğru ve yenilikçi yönetim ilkeleri ile hem insan hem de yaban hayatın sürdürülebilir olarak var olabileceğ...
ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi
Özkan, Korhan(2018-12-31)
2016 yılında başarıyla tamamlanan Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği projesinin devamı niteliğindeki bu projede öncelikli bilgi boşluklarının tamamlanması, kampüs ekosisteminin uzun dönemli olarak izlenmesi için alt yapının oluşturulması, projedeki gönüllü faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, sosyal medya ve internet aracılığı ile bulguların daha geniş kitlelerle paylaşılması amaçlanmaktadır. Özellikle elde edile biyoçeşitlilik bilgisi kullanılarak kampüs ekosisteminin anahtar...
EFL speaking anxiety : how do students and teachers perceive it?
Saltan, Feyza; Enginarlar, Hüsnü; Department of English Language Education (2003)
This thesis aims to investigate the causes of speaking anxiety experienced by Turkish EFL students in language classrooms from the perspectives of both learners and teachers. For this purpose, 100 intermediate level EFL students and their class teachers (7 in total) in the Prep School at Gazi University were chosen as the subjects. For this study, data were collected by administering two different versions of the same questionnaire to the two groups of subjects. Then, the data collected from each of the gro...
ODTÜ Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi
Beklioğlu, Meryem; Bilgin, Cemal Can; Doğan, Musa; Karaçetin, Evrim; Akalın, Melda; Özgencil, Ibrahim Kaan; Eren, Metin; Kirdök, Idil; Özoğul, Yaren; Uçar, Birkan; Kuşcuoğlu, Ecem; Çiğdem, Cansu; Tatli, Murat; Akgün, Yağmur; Barut, Mehmet Onur; Tank, Umut; Baştürk, Seda; Tohumcu, Begüm Ece; Yaprak, Gencer; Çelik, Berivan; Karateke, Nuray; Yükrük, Can(2018-12-31)
ODTÜ Arazisi için daha uygun yönetim planları önermek adına Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi
The Impact Of Spatial Factors On The Use Of Public Space From Gender Perspective: A Comparative Study On Ulus Atatürk Square And Kuğulu Park
Kaya, Beste; Kayasü, Serap; Department of City and Regional Planning (2023-1-24)
The public spaces in the cities are defined as the daily activity area where thoughts, actions, and meetings for the common benefit of society are produced and developed. However, public spaces vary in urban uses in line with their location, socio-cultural structure, gender, and lifestyles. So the use of public space occurs within the city differently. The aim of this study is to examine whether the gender role in the use of public space patterns changes in line with safety, spatial diversity, and time. In ...
Citation Formats
K. Özkan, “İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62003.