Kamu İnternet Erişim Merkezleri Sosyal Etki Analizi

2010-12-31

Suggestions

Modeling and assessment of the effectiveness of government information systems
Güçlü, Aydın Nusret; Bilgen, Semih; Department of Electrical and Electronics Engineering (2011)
In the context of evaluating effectiveness of information systems, the public sector requires a specific approach for measuring indirect benefits such as strategic / political value. There is not yet a holistic approach and no unified adaptive and time-variant model addressing the problem. In this thesis, Strategic Management Model developed and partially applied at the Ministry of Finance, Turkey, is described. The model is based on the public value delivery chain, from strategic goals to accountability re...
Kamu için Hizmet Tasarımı Konusunda Bir Vaka Analizi: Denizli Gençlik Meclisinin Sorunlarına Tasarımla Çözümler Aramak
Fışgın, Saniye; Bağlı, Hatice Hümanur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu bildiri İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora Programı kapsamında yürütülen bir tezin pilot çalışmasının özetidir. Tezin kısaca kapsamı kamu için tasarım (design for public) konusunda kullanılan birlikte tasarım (co-design) yöntemlerinden birkaçının Denizli Gençlik Meclisinden katılımcılarla birlikte denenmesidir. Bu bildirinin ilk yazarının amacı kendi doktora tezinde yurt dışında kullanılan kamu hizmetleri için geliştirilen metotların Türkiye ve özellikle Denizli ölçeğinde denenmesi olsa da bu araştır...
Multi-objective approaches to public debt management
Balıbek, Emre; Köksalan, Murat; Department of Operational Research (2008)
Public debt managers have a certain range of borrowing instruments varying in their interest rate type, currency, maturity etc. at their disposal and have to find an appropriate combination of those while raising debt on behalf of the government. In selecting the combination of instruments to be issued, i.e. the borrowing strategy to be pursued for a certain period of time, debt managers need to consider several objectives that are conflicting by their nature, and the uncertainty associated with the outcome...
Kamu Lojmanlarının Tahsisi: Bir Karakterizasyon
Küçükşenel, Serkan (2014-01-01)
Bu çalışmada, kamu lojmanlarının önceliklere bağlı olarak dağıtımı problemi incelenmektedir. Bu kıt kaynak dağılım problemi için gerçek yaşamda kullanılabilecek önceliklere dayalısabit fiyat kamu personeli optimalmekanizmasının teşviklerle uyumluluk, bireysel rasyonellik, bütçe dengesi, adil-dağıtım ve iki yardımcı aksiyomu sağlayan tek mekanizma olduğu ispatlanmaktadır. Ek olarak, göreceli olarak adil olmayabilecek dağılımların ortaya çıkmasını önlemek için Kamu Konutları Yönetmeliğindeki öncelik sıralamas...
Kamu Yönetimi Disiplininde Kimlik Sorunsalı
Üstüner, Mustafa Yılmaz (null; 1995-11-08)
Citation Formats
A. Arifoğlu, “Kamu İnternet Erişim Merkezleri Sosyal Etki Analizi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61734.