Yaşlanma Sürecinde Bilişsel İşlevleri Normal Ve Bozuk Olan Farelerde Pioglitazon Ve Curcumin'in Davranış, Beyin Morfolojisi Ve Dokosaheksaenoik Asit Düzeyi Üzerinde Etkisinin İncelenmesi

2010-12-31
Doğru, Havva
Kapsam: Mevcut çalışmada, sıçanlarda normal yaşlanma sürecinde nörodejeneratif durumu tetikleyen mekanizmaların sinir sisteminde çok yaygın olan docosahexaenoic acid (DHA) ile ilişkisi araştırılacaktır. Ayrıca daha önceki çalışmalarda nöroprotektif etkileri gösterilen Pioglitazon (peroksizom çoğaltıcıyı aktive eden reseptör gama agonisti, PPAR gama agonisti) ve Curcuminin (zerdeçal adı altında bilinen baharat bitkisinde bulunan aktif madde) nöroprotektif etkilerinin beyin dokusundaki DHA miktarı ile ilişkisi olup olmadığı incelenecektir. Yöntem: ilk aşamada genç (2 – 3 aylık) ve yaşlı (20 - 25 aylık) iki gruptan oluşan farelere davranış testleri tabi tutulacaktır ve alınan sonuçlarına göre tüm hayvanlar üç gruba bölünecektir: (1) genç fareler, (2) öğrenme ve bellek testlerinde genç fareler kadar iyi olan yaşlı fareler ve (3) davranış testlerde performansları anlamlı derecede düşük olan yaşlı fareler. Bu üç grup hayvanın karşılaştırmalı olarak beyin morfolojisi ve beyindeki DHA miktarı araştırılacaktır. DHA’ın yapım ve yıkım döngüsünü metabolik düzeyde değerlendirebilmek için beyin dokusu, beyin omurilik sıvısı ve serum düzeyleri ayrı ayrı incelenecektir. Deneylerin ikinci aşamasında, bilişsel süreçleri bozuk olan yaşlı farelerin iki alt grubuna Pioglitazon veya Curcumin verilecektir. Tedavileri bitirdikten sonra öğrenme ve bellek testleri tekrar yapılacak ve bunu takiben beyin morfolojisi incelecek ve ayrıca beyin dokusundaki DHA seviyesi ölçülecektir. Gerekçe/Beklenilen Sonuç: Son zamanlarda gelişmiş ülkelerde kanser ve kardiovasküler hastalıkların yanı sıra Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların da yaygın olduğu bilinmekte ve bu nedenle söz konusu hastalıklara karşı farklı farmakolojik tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi önem taşınmaktadır. Mevcut çalışmada beyin dokusundaki DHA seviyesinin yaşlılık demansla paralel olarak düştüğü kanıtla bilirse, DHA bilişsel bozukluklara karşı tasarlanacak yeni tedavilerin hedefi haline gelebilecektir.
Citation Formats
H. Doğru, “Yaşlanma Sürecinde Bilişsel İşlevleri Normal Ve Bozuk Olan Farelerde Pioglitazon Ve Curcumin’in Davranış, Beyin Morfolojisi Ve Dokosaheksaenoik Asit Düzeyi Üzerinde Etkisinin İncelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61736.