Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Simvastatin Yüklü Mikrotaşıyıcıların Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu

2013-12-31
Bu çalışmada, doku mühendisliği yaklaşımıyla kemik dokusunda çeşitli sebeplerden dolayı oluşan hasarlarda rejenerasyon sağlamak için simvastatin yüklü, hidroksiapatit temelli mikrotaşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ve biyomalzeme özelliklerinin incelenmesi planlanmaktadır. Bu taşıyıcı sistemlerin mikron boyutlarında olmaları sayesinde enjekte edilebilir bir yapıya dönüştürülüp sert dokuda oluşan hasarlı bölgenin yapısı ve şekli ne olursa olsun ameliyatlarda cerrahlar tarafından kolaylıkla uygulanabilmesi amaçlanılmıştır. Bu taşıyıcı sistemler, polivinil alkol ve benzeri polimerlerle hidroksiapatitler birbirlerine çapraz bağlanarak oluşturulacaktır. Geliştirilecek olan sistem hem biyouyumlu hem de biyobozunur olma özellikleri ile dokulara zarar vermeyecek ve sadece hasarlı bölgenin iyileşmesine yardımcı olacaktır. Bu mikrotaşıyıcılara kemik dokusuna yerleştirilen implantların osteointegrasyonunu ve rejenerasyonu arttırıcı özelliği gösterilmiş olan ve aynı zamanda bir kolestrol düşürücü ilaç olan simvastatin yüklenecektir. Bu doku iskelesinin enjektabl bir formda hazırlanabilecek olması sert dokuda oluşan hasarlı bölgenin yapısı ve şekli ne olursa olsun ameliyatlarda da doktorların kolaylıkla uygulayabilecekleri bir sistem olmasını, hem mezenkimal kök hücre ekilmesi ve yüklenen biyoaktif ajan simvastatinin ortama kontrollu salımını sağlaması ile rejenerasyonu ve osteointegrasyonun hızlandırılması amaçlanmıştır.
Citation Formats
A. Tezcaner, C. Durucan, D. Keskin, C. Özen, S. Ataol, and M. Güldiken, “Kemik Hasarlarının Tedavisine Yönelik Simvastatin Yüklü Mikrotaşıyıcıların Geliştirilmesi Ve Karakterizasyonu,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59344.