PbSe Koloidal Kuantum Noktacık Tabanlı Yüksek Çözünürlüklü, Kısa Dalga Boylu Kızılötesi Görüntüleme Sensörleri için Detektör Dizini Geliştirilmesi

2018-12-31
Yüksek hassasiyete sahip olmalarından dolayı kızılötesi algılama alanında halen tercih edilmekte olan InGaAs teknolojisi, hibiridizasyon işlemi safhasında karşılaşılan problemlerin yanında, yüksek üretim ve hammadde maliyeti ve uzun süren üretim koşulları gibi problemleri de içermektedir. Bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, kızılötesi algılama alanında alternatif malzeme arayışları halen sürmekte ve yapılan araştırmalar nano-kristaller ve kuantum noktacıklarının üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda, projemizin temel amacı yeni nesil, düşük maliyetli, yüksek çözünürlüklü ve tümleşik okuma devrelerine entegre edilmiş, ilk PbSe Koloidal Kuantum Noktacığı tabanlı detektör dizinini ODTÜ kimya, elektrik elektronik ve Enformatik enstitüsü'nün altyapılarını kullanarak geliştirmektir.
Citation Formats
D. Asil Alptekin, T. Akın, and O. Ertürk, “PbSe Koloidal Kuantum Noktacık Tabanlı Yüksek Çözünürlüklü, Kısa Dalga Boylu Kızılötesi Görüntüleme Sensörleri için Detektör Dizini Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62102.