Komutatif Olmayan Uzaylarda Kuantum Alan Teorileri

2010-12-31
Bu projenin amaclarindan ilki fuzzy ekstra boyutlara sahip uzaylarda Yang-Mills teorilerinin kurulumu ve fuzzy uzaylar üzerinde boyutsal indirgenmelerinin çalışılmasıdır. Buradaki hedefimiz, fuzzy uzaylar üzerinde boyutsal indirgeme vasıtasıyla ortaya çıkabilecek yeni fiziksel fenomenleri belirlemek, aynı zamanda da gerçekci fiziksel modellere hangi ölçüde yaklaşabileceğimizi saptamak olarak belirtilebilir. Çalışılması planlanan diğer konuların ise Drinfel’d burgulu komutatif- olmayan alan teorileri ve gravite başlığı altında toplanması uygun olacaktır. Bu çalışmaların odaklanacağı nokta, son birkaç yıldır geliştirilmekte olan bazı metodları kullanarak, Drinfel’d burgulu (twist’li) komutatif-olmayan gravitasyon teorilerinin tutarlı bir biçimde kurulması, içeriklerinin ve farklı yönlerinin saptanması olarak düşünülmektedir.
Citation Formats
S. Kürkcüoğlu, “Komutatif Olmayan Uzaylarda Kuantum Alan Teorileri,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61771.