Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi

2019-11-01
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev deformasyonu tehlike/risk tahminleri için, yer hareketi ve saha parametrelerine göre deprem-kaynaklı deformasyonu tahmin eden ampirik tahmin modelleri gereklidir. Bu çalısmanın amacı, dairesel ve/veya derinden geçen yenilme mekanizmalarında deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının tahmini için olasılıksal sismik talep modelleri (PSDM) gelistirmektir. Projenin ilk asamasında, kayaya oturtulmus istasyonlarda ölçülmüs kuvvetli yer hareketleri, Pasifik Deprem Mühendisligi Arastırma Dairesi (PEER) veritabanından seçilmistir. Elde edilen kuvvetli yer hareketi kayıtları kullanılarak, yer hareketi seçimindeki belirsizlikleri modelleyen ve mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek bir kayıt seçimi ve ölçeklendirme prosedürü gelistirilmistir. Seçilen yer hareketi kayıtları kullanılarak, kalıcı sev deformasyonlarını tahmin etmek için sonlu farklar yazılımı olan FLAC2D aracılıgıyla çesitli sev geometrileri ve zemin özellikleri için parametrik analizler yapılmıstır. Projenin ikinci asamasında ise zemin ve yer hareketi parametrelerini ve kalıcı sev deformasyonlarını iliskilendiren PSDM?ler lineer olmayan regresyon yöntemi kullanılarak gelistirilmistir. Projenin son asamasında ise, bu tür bölgesel tehlike tahminlerine yönelik pilot bir uygulama yapılarak, önerilen modellerin kullanılabilirligi test edilmistir.

Suggestions

Dinamik benzeri deneylerle yeterli dayanıma sahip bir betonarme çerçevenin birleşim bölgelerinin performansının irdelenmesi
Burak Bakır, Burcu (null; 2013-09-25)
Yol Üstyapısı Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri: Beton Yol Örneği
Aktaş, Can Baran; Yaman, İsmail Özgür (2019-05-05)
Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri, ürün ve sistemlerin çevresel etkilerini değerlendirmek için güçlü ve etkili bir araçtır, ve halen uluslararası düzeyde en yaygın kullanılan çevresel etki değerlendirme tekniğidir. Standartlaşmış hali ile yaşam döngüsü değerlendirmeleri ürün ve sistemlerin çevresel etkilerini karşılaştırmada kullanılır ve günümüzde geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Yöntemin ekonomik değerlendirmelerde kullanılması mümkündür ve önemli yararlar sağlayabilir. En önemlisi, ilk yapım maliye...
Dinamik-benzeri deneylerle yapı güçlendirme tekniklerinin irdelenmesi
Özcebe, Güney; Binici, Barış; Canbay, Erdem; Kurç, Özgür; Burak Bakır, Burcu(2010)
Üç farklı güçlendirme yönteminin iki katlı üç açıklıklı betonarme çerçeveler üzerindeki sismik performansı dinamik-benzeri deney yöntemi uygulanarak gözlemlenmiştir. Üç deney elemanın orta açıklığında delikli tuğla duvar bulunmaktadır. Bütün deney elemanları Türkiye‟deki inşaat uygulamalarında bulunan düz donatı, düşük beton dayanımı ve yetersiz sargı donatısı gibi sismik yetersizlikler göstermektedir. Türk deprem kodunda bulunan bina sakinleri için uygun olan delikli tuğla du...
Geoteknik Deprem Mühendisliği Açısından Zemin-Temel-Yapı Etkileşimine Kritik Bakış
Siyahi, Bilge; Çetin, Kemal Önder; Bilge, Habib Tolga (2015-01-01)
Local soil conditions play a critical role in geotechnical earthquake engineering and seismic design. Past earthquakes revealed tremendous case-history based engineering information on specifics of this, but unfortunately the requirements for soil-foundation-structure interaction have been included in seismic design codes only after 1970’s. Even though, subsequent seismic design codes after 1970’s revised the requirements, site-specific earthquake ground motion determination (amplitude, frequency content, ...
Dinamik Yönelimli Yaklaşımlarda Anamnez Oturumundan Psikoterapi Oturumuna Geçiş Süreci: Aday Psikoterapistler İçin Bir Kılavuz
Kaya, Siyabend; Yıldırım, Taşkın (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Psikoterapötik bir formülasyon için gerekli bilgilerin elde edilmesinin en güçlü yönlerinden biri danışanın anamnezinin alınmasıdır. Anamnezin alınması, psikoterapi oturumlarının planlanması aşamasında danışan ile pozitif transferansın, terapötik ittifakın ve kontratın gerçekleşmesinde kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu çalışmada amaç anamnez görüşmesinin yazıya dökülmemiş kurallarının resmedildiği bir yol haritası oluşturmak ve böylece hem danışanlarının hem de (aday) psikoterapistlerin sürece başlay...
Citation Formats
Z. Gülerce, “Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95908.