Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi

2019-11-01
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev deformasyonu tehlike/risk tahminleri için, yer hareketi ve saha parametrelerine göre deprem-kaynaklı deformasyonu tahmin eden ampirik tahmin modelleri gereklidir. Bu çalısmanın amacı, dairesel ve/veya derinden geçen yenilme mekanizmalarında deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının tahmini için olasılıksal sismik talep modelleri (PSDM) gelistirmektir. Projenin ilk asamasında, kayaya oturtulmus istasyonlarda ölçülmüs kuvvetli yer hareketleri, Pasifik Deprem Mühendisligi Arastırma Dairesi (PEER) veritabanından seçilmistir. Elde edilen kuvvetli yer hareketi kayıtları kullanılarak, yer hareketi seçimindeki belirsizlikleri modelleyen ve mühendislik uygulamalarında kullanılabilecek bir kayıt seçimi ve ölçeklendirme prosedürü gelistirilmistir. Seçilen yer hareketi kayıtları kullanılarak, kalıcı sev deformasyonlarını tahmin etmek için sonlu farklar yazılımı olan FLAC2D aracılıgıyla çesitli sev geometrileri ve zemin özellikleri için parametrik analizler yapılmıstır. Projenin ikinci asamasında ise zemin ve yer hareketi parametrelerini ve kalıcı sev deformasyonlarını iliskilendiren PSDM?ler lineer olmayan regresyon yöntemi kullanılarak gelistirilmistir. Projenin son asamasında ise, bu tür bölgesel tehlike tahminlerine yönelik pilot bir uygulama yapılarak, önerilen modellerin kullanılabilirligi test edilmistir.

Suggestions

Dinamik benzeri deneylerle yeterli dayanıma sahip bir betonarme çerçevenin birleşim bölgelerinin performansının irdelenmesi
Burak Bakır, Burcu (null; 2013-09-25)
Dinamik-benzeri deneylerle yapı güçlendirme tekniklerinin irdelenmesi
Özcebe, Güney; Binici, Barış; Canbay, Erdem; Kurç, Özgür; Burak Bakır, Burcu(2010)
Üç farklı güçlendirme yönteminin iki katlı üç açıklıklı betonarme çerçeveler üzerindeki sismik performansı dinamik-benzeri deney yöntemi uygulanarak gözlemlenmiştir. Üç deney elemanın orta açıklığında delikli tuğla duvar bulunmaktadır. Bütün deney elemanları Türkiye‟deki inşaat uygulamalarında bulunan düz donatı, düşük beton dayanımı ve yetersiz sargı donatısı gibi sismik yetersizlikler göstermektedir. Türk deprem kodunda bulunan bina sakinleri için uygun olan delikli tuğla du...
The role of dynamic geometry software on mathematical creativity of pre-service mathematics teachers in geometry tasks
Melek, Zülal; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Mathematics Education (2021-7-14)
The purpose of the study was to investigate the role of the dynamic geometry software on mathematical creativity of pre-service mathematics teachers in geometry tasks. The sample of the present study was five pre-service mathematics teachers in a public university in Ankara. The sample of the study was selected by the convenience sampling method from the pre-service mathematics teachers who took Exploring Geometry with Dynamic Geometry Applications course. The pre service mathematics teachers asked to...
Yol Üstyapısı Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri: Beton Yol Örneği
Aktaş, Can Baran; Yaman, İsmail Özgür (2019-05-05)
Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri, ürün ve sistemlerin çevresel etkilerini değerlendirmek için güçlü ve etkili bir araçtır, ve halen uluslararası düzeyde en yaygın kullanılan çevresel etki değerlendirme tekniğidir. Standartlaşmış hali ile yaşam döngüsü değerlendirmeleri ürün ve sistemlerin çevresel etkilerini karşılaştırmada kullanılır ve günümüzde geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Yöntemin ekonomik değerlendirmelerde kullanılması mümkündür ve önemli yararlar sağlayabilir. En önemlisi, ilk yapım maliye...
Dokuz katlı tünel kalıp bina sonlu eleman modelinin zorlamalı titreşim test verileri ile güncellenmesi
Çelik, Ozan Cem; Sucuoğlu, Haluk; Akyüz, Uğurhan (null; 2011-10-11)
Zorlamalı titreşim testleri, yapılara zarar vermeden, yapıların doğal titreşim periyotları (frekansları), mod şekilleri ve modal sönüm oranları gibi dinamik özelliklerinin saptanmasında kullanılan bir yöntemdir. Elde edilen bu özellikler, bina ve diğer yapıların özellikle deprem, rüzgar, vb. dinamik yüklere karşı tasarımında yönetmeliklerce belirlenen minimum yük değerlerinin hesabında kullanılırlar. Dinamik yapısal özellikler, sismik kırılganlık ve risk değerlendirme çalışmalarında yapıların dinamik davran...
Citation Formats
Z. Gülerce, “Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95908.