Odtü Açık Ders Sanal Laboratuvar Projesi

2011-12-31
Önerilen bu proje kapsamında ODTÜ ADM'de, açık sanal laboratuvar uygulamaları ile ülkemizde eksliklik duyulduğunu düşündüğümüz deney yapma örnekleri yer alacaktır. Projede Fen fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji gibi disiplinlerindeki önemli deneylerin tüm deney sürecini kapsayacak örneklerinin birebir yapılarak kaydedilmesi veya simulasyonlarının hazırlanması planlanmaktadır. Bu sayede değişik yerlerdeki araştırmacılar ODTÜ ADM'de yayınlanan önceden çekilmiş/ simulasyonu hazırlanmış bu deneyleri yapacakları deney öncesi izleyerek hem zamandan kazanacaklar hem de deneme yanılma yöntemi yapmaktan kurtulacaklardır. Bu projenin 3 temel gerekçesi bulunmaktadır. Birinci gerekçe ODTÜ içine yöneliktir. Proje sayesinde ODTÜ eğitim kalitesini arttıracaktır. İkinci gerekçe Türkiye'de bulunan diğer üniversitelere (özelikle yeni kurulanlara) ve yaşam boyu öğrenmeye yöneliktir. ODTÜ ülkeye hizmet misyonu kapsamında ülkemiz üniversitelerindeki öğretimin seviyesini arttırmak için sanal laboratuvar temelli kaliteli ders kaynakları ile katkıda bulunmuş olacaktır. Bunun da ötesinde üniversite öğrencisi olmayanların da ODTÜ sanal labına ulaşıp kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Üçüncü gerekçe dünyaya yöneliktir. Uluslararası bir marka olan ODTÜ ders içeriklerini zenginleştirip tüm dünyaya açarak bu konuda da bir cazibe merkezi olacaktır. Araştırma kapsamında ODTÜ ADM çalışmasının yürütülebilmesi için gerekli teçhizat ve hizmet alımı yapılması önerilmektedir. Araştırma için bir yıllık zaman planı öngörülmektedir. İlk etapta teçhizatın satın alınması, kurulumu, çalışmalar için hazır hale getirilmesi, örnek ders/deney ve diğer etkileşimli malzemelerin hazırlanması ve ikinci etapta da sistemin ODTÜ içinde yaygınlaştırılması ve zenginleştirilmesi şeklinde yürütülmesi planlanmaktadır. Yurtdışındaki çağdaş üniversitelerde pek çok örneğine rastlanan, ancak ülkemizde bir araştırma ve uygulama alanı olarak henüz kamuoyu bilinci oluşmamış olan açık ders malzemeleri altyapısı desteği konusunda üniversitemizin öncü bir rol üstlenmesi amacıyla kurulacak olan yapının ilgili birimlerle (GİSAM, Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi, BİDB gibi) işbirliği içinde yürütülmesi, satın alınacak teçhizatın GİSAM'da kurulması ve Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi ile beraberce işletilmesi uygun görünmektedir.
Citation Formats
K. Çağıltay, “Odtü Açık Ders Sanal Laboratuvar Projesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61787.