Odtü Açık Ders Sanal Laboratuvar Projesi

2011-12-31
Önerilen bu proje kapsamında ODTÜ ADM'de, açık sanal laboratuvar uygulamaları ile ülkemizde eksliklik duyulduğunu düşündüğümüz deney yapma örnekleri yer alacaktır. Projede Fen fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji gibi disiplinlerindeki önemli deneylerin tüm deney sürecini kapsayacak örneklerinin birebir yapılarak kaydedilmesi veya simulasyonlarının hazırlanması planlanmaktadır. Bu sayede değişik yerlerdeki araştırmacılar ODTÜ ADM'de yayınlanan önceden çekilmiş/ simulasyonu hazırlanmış bu deneyleri yapacakları deney öncesi izleyerek hem zamandan kazanacaklar hem de deneme yanılma yöntemi yapmaktan kurtulacaklardır. Bu projenin 3 temel gerekçesi bulunmaktadır. Birinci gerekçe ODTÜ içine yöneliktir. Proje sayesinde ODTÜ eğitim kalitesini arttıracaktır. İkinci gerekçe Türkiye'de bulunan diğer üniversitelere (özelikle yeni kurulanlara) ve yaşam boyu öğrenmeye yöneliktir. ODTÜ ülkeye hizmet misyonu kapsamında ülkemiz üniversitelerindeki öğretimin seviyesini arttırmak için sanal laboratuvar temelli kaliteli ders kaynakları ile katkıda bulunmuş olacaktır. Bunun da ötesinde üniversite öğrencisi olmayanların da ODTÜ sanal labına ulaşıp kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Üçüncü gerekçe dünyaya yöneliktir. Uluslararası bir marka olan ODTÜ ders içeriklerini zenginleştirip tüm dünyaya açarak bu konuda da bir cazibe merkezi olacaktır. Araştırma kapsamında ODTÜ ADM çalışmasının yürütülebilmesi için gerekli teçhizat ve hizmet alımı yapılması önerilmektedir. Araştırma için bir yıllık zaman planı öngörülmektedir. İlk etapta teçhizatın satın alınması, kurulumu, çalışmalar için hazır hale getirilmesi, örnek ders/deney ve diğer etkileşimli malzemelerin hazırlanması ve ikinci etapta da sistemin ODTÜ içinde yaygınlaştırılması ve zenginleştirilmesi şeklinde yürütülmesi planlanmaktadır. Yurtdışındaki çağdaş üniversitelerde pek çok örneğine rastlanan, ancak ülkemizde bir araştırma ve uygulama alanı olarak henüz kamuoyu bilinci oluşmamış olan açık ders malzemeleri altyapısı desteği konusunda üniversitemizin öncü bir rol üstlenmesi amacıyla kurulacak olan yapının ilgili birimlerle (GİSAM, Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi, BİDB gibi) işbirliği içinde yürütülmesi, satın alınacak teçhizatın GİSAM'da kurulması ve Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi ile beraberce işletilmesi uygun görünmektedir.

Suggestions

Odtü Mimarlık Fakültesi Bilgi Ve Belgeleme Merkezi Görsel Arşivi İçin Veri Tabanı Sistemi Kurulması
Peker, Ali Uzay(2011-12-31)
Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Merkezi'nin görsel arşivini daha verimli kullanmak için gereksinimleri karşılayacak yazılım ve teçhizat tespit edilecek ve BBM için temin edilecektir. Temin edilen teçhizat kullanıma sokularak, BBM'de mevcut olan sayısal haldeki görsel materyal erişim için hazır olacaktır. Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Merkezi sahip olduğu birikimi koruyup, kullanıcılara en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle önerilen proje, kullanıcıların görsel arşive en etki...
Odtü Ögrencilerinin Genel Akademik Ortalamalarinin Ögrenci Odakli Bir Yaklasimla Incelenmesi
Erdem, Hikmet Esin(2013-12-31)
Kapsam Bu enlemesine arastirma çalismasi ( cross- sectional), Orta Dogu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) tüm fakültelerinde ve her düzeyde egitim ve ögretim görmekte olan ögrencileri kapsamaktadir. Diger bir deyisle, Bahar 2011 Dönemi'nde Modern Diller Bölümü'nden zorunlu ve seçmeli dil derslerini alan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sinif ögrencilerinden ayni zaman diliminde bilgi toplanacaktir. Ögrenciler genel akademik ortalamalarina göre iki gruba ayrilacaktir: 1) Genel akademik ortalamasi 3.00 ve 4.0...
Odtü Deniz Bilimleri Enstitüsü Yerleşkesi Kıyılarının Deniz Kaplumbağaları Açısından Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Kıdeyş, Ahmet Erkan; Özalp, Mehmet; Mutlu, Talha; Güven, Olgaç; Kurtuluş, Dilek Funda; Öztürk, Ilayda Destan; Cevher, Levent(2014-12-31)
ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü yerleşkesinin sahillerini kullanan soyu tehdit ve tehlike altındaki canlılardan deniz kaplumbağalarının üreme özellikleri dahil yakın kıyısal kesimin ekolojik yapısının belirlenmesi, hem bu güzide sahilin koruma altına alınması ve hem de gelecekteki benzer çalışmalara temel veri oluşturması bakımından önemlidir. Projenin temel amaçları, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü kıyılarında görülen 3 tür deniz kaplumbağasının yaşam, yumurtlama ve yumurtadan çıkma faaliyetlerinin belirlenm...
Odtü Metin Düzeyinde İşaretlenmiş Metin Sürüm 2.0 Devamı
Zeyrek Bozşahin, Deniz(2012-12-31)
Projede, ODTÜ MEDİD (ODTÜ Metin Düzeyinde İşaretlenmiş Derlem) projesine devam edilecektir. Projenin kapsamı, bazi bağıntıların anlam işaretlemesini gerçekleştirmek ve daha önce işaretlenmiş olan bağıntıların yapılarını ortaya çıkarmayi kapsamaktadir. Proje kapsamında ayrıca, yazılım güncellemesi yapılacaktır. Bu proje, insan gücü kullanılarak yapılan bir etiketleme projesidir. Bu nedenler kısa sürede bitirilmesi için büyük meblağlara ihtiyaç vardır. BAP-1 projelerinden alınan mütevazi destekle projeye uf...
Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler Araştırmalar Eğilimler
Çağıltay, Kürşat; Göktaş, Yüksel (Pegem A Yayıncılık, 2016-08-01)
Bu kitap, Öğretim Teknolojileri alanındaki temel teorileri, araştırmaları ve eğilimleri konu alan kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. 42 bölümden oluşan kitap, 27 farklı üniversiteden alanında uzman 65 yazar tarafından kaleme alınmıştır. Kitabın, geniş konu/yazar yelpazesiyle ve detaylı bilgiler sunmasıyla, alandaki Türkçe kaynak ihtiyacını önemli ölçüde karşılaması beklenmektedir. Bu kitap ile; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümlerinde öğrenim gören Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, bu ...
Citation Formats
K. Çağıltay, “Odtü Açık Ders Sanal Laboratuvar Projesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61787.