Odtü Ögrencilerinin Genel Akademik Ortalamalarinin Ögrenci Odakli Bir Yaklasimla Incelenmesi

2013-12-31
Erdem, Hikmet Esin
Kapsam Bu enlemesine arastirma çalismasi ( cross- sectional), Orta Dogu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) tüm fakültelerinde ve her düzeyde egitim ve ögretim görmekte olan ögrencileri kapsamaktadir. Diger bir deyisle, Bahar 2011 Dönemi'nde Modern Diller Bölümü'nden zorunlu ve seçmeli dil derslerini alan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sinif ögrencilerinden ayni zaman diliminde bilgi toplanacaktir. Ögrenciler genel akademik ortalamalarina göre iki gruba ayrilacaktir: 1) Genel akademik ortalamasi 3.00 ve 4.00 arasinda olanlar 2) Genel akademik ortalamasi 2.00 ve 0.00 arasinda olanlar Bahar 2011 Dönemi'nde ODTÜ Modern Diller Bölümü'nden zorunlu Ingilizce, ve Almanca gibi seçmeli diger yabanci dil derslerini almakta olan ögrenci gruplarindan rastgele örnekleme yapilacaktir. Ögrenci odakli olan bu çalismada temel ve alt arastirma sorularindan bazilari sunlardir: ODTÜ ögrencilerine göre kendi akademik performanslarini etkileyen unsurlar nelerdir? Akademik performansi yüksek ve düsük olan iki ögrenci grubunun kendi basari düzeylerini olusturdugunu düsündükleri etkenler nelerdir? Bu iki grup arasinda algilama, tutum, ve çalisma becerileri gibi konularda anlamli farkliliklar var midir? ODTÜ ögrencilerinin akademik performanlarina etki ettigini düsündükleri çalisma aliskanliklari ve becerileri nelerdir? ODTÜ ögrencilerinin okuldan aldiklari destek düzeyi konusundaki görüsleri nelerdir? Yöntem Anket: Tüm düzeylerden rastgele örneklem yöntemi yolu ile seçilecek gruplarin ögretim elemanlari tarafindan sinifta doldurtulacaktir. Anketin hazirlik asamasinda Mayis 2010'dan itibaren odak grup çalismalari yapilmaktadir. Pilot çalismasi 60 ögrenci üzerinde uygulanmistir. Ayrica, bes ODTU ögretim üyesi ve bir Minnesota Üniversitesi ögretim üyerinden geri besleme alinmistir. Pilot çalismanin son asamasi Nisan 2011 için planlanmistir. Mülakat: Mülakat formunun pilot çalismasi dört ögrenci ile uygulanmistir. Mülakatlar esnasinda ses kayit cihazi kullanilacaktir. Örneklem sayisina gore yaklasik her gruptan on ögrenci ile görüsülecektir. Gözlem: Arastirmaci, kendi üç grubundaki sinif içi ve ofisindeki ögrenci yaklasimi hakkinda sistematik notlar tutacaktir. Ayrica, gönüllü olan diger Modern Diller ögretim elemanlarindan da benzer notlar tutmalari istenecektir. Beklenilen bulgu/sonuç Bu çalismadan elde edilmesi olasi bazi sonuçlar sunlardir: 1) Farkli fakülte ve bölüm ögrencilerinin akademik ortalamalari ile çalisma aliskanliklari ve becerileri arasinda anlamli farklar bulunacagi düsünülmektedir. 2) Birinci ve ikinci sinif düzeyindeki ögrencilerle üçüncü ve dördüncü sinif ögrencileri arasindaki yaklasim algilamalar arasinda anlamli farkliliklar beklenebilir. 3) Akademik ortalamalari 2.00'nin altinda ve 3.00'ün üzerinde olan ögrenci gruplari arasinda anlamli farkliliklar beklenebilir.

Suggestions

Türkçe İkinci Dil Konuşucularında Biçimbilimsel İşlemleme
Kırkıcı, Bilal; Gacan Ertuğrul, Pınar(2016-12-31)
Bu projeyle, Türkçe D2 konuşucularında biçimbilimsel yapıların zihinsel işlemleme örüntüleri incelenecektir. Türkçe biçimbilimsel açıdan çok zengin olsa da, bu konuda gerçekleştirilmiş çalışma sayısı son derece az ve yetersizdir. Mevcut proje özellikle türetimsel biçimbilime odaklanarak ilgili alanyazına önemli katkılar sunabilecektir.
Sözdizim-edimbilim arabirimde sözdizim edinimi: Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların Türkçe sözdizim edinimi
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2018-12-31)
Bu projenin amacı Türkçe-İngilizce, Türkçe-Almanca ve Türkçe-Rusça iki dilli çocukların, Türkçe sözdizim yapısını edinimini karşılaştırmalı olarak araştırmaktır. Çalışmada İngiltere, Almanya ve Rusya’da doğan ve Türkçeyi miras dil (heritage language) olarak edinen iki dilli çocuklardan toplanacak veriler incelenerek, Türkçe tek dilli çocuklarda görüldüğü gibi hem temel Özne-Nesne-Eylem sıralamasını hem de Türkçenin esnek sözdizim yapısına uygun olarak diğer sıralamaları kullanıp kullanmadıkları araştırılaca...
Semantik ve Dünya Bilgisinin Beyindeki İşlemleme Süreçlerinin İngilizce ve Türkçe’de İncelenmesi
Cedden, Gülay; Uğurlu, Özge; Dikme, Cengiz(2014-12-31)
Bu projenin amacı dilsel süreçlerde ve daha özelde cümle anlama süreçlerinde doğruluk-değerinin etkisini EEG/ERP yöntemi kullanarak saptamaktır. Bu doğrultuda öncelikli amaçlardan biri de cümlelerin doğruluk değerinin etkisini anadil (Türkçe) ve ikinci dil (İngilizce) konuşanlarında incelemektir. Yeni yapılan az sayıda EEG çalışmasında ortaya çıkan sonuçlara göre, önerme’nin okununup yorumlandığı anda, beyinde semantik ve dünya bilgisini birleştiren hızlı paralel bir entegrasyon meydana gelebileceği ile ilg...
Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi
Gracanın Yüksek, Martına(2016-12-31)
Önerilen bu çalışma, Türkçede seçenek sorularının sözdizimi ve anlambilimi üzerine yapılmış kuramsal bir çalışmadır. Seçenek soruları, konuşmada kendisine hitap edilen kişiye bir takım seçenekler sunan ve ondan, bu seçeneklerden birisini seçmesini isteyen sorulardır. Türkçede bu tip sorularda, seçeneklerden her biri genellikle evet/hayır sorularında soru eki olarak kullanılan –mI eki ile yüklenir. Seçenekler tercihe göre “yoksa” kelimesiyle de bağlanabilirler. Evet/hayır sorularının yalın bir örneği (1)’de,...
İkinci dilde biçimbilimsel işlemlemenin fonksiyonel görüntülemesi
Kırkıcı, Bilal(2018-12-31)
Bu projede ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerinde potansiyel etkisi olanolgular incelenecektir. Bu çalışmanın ilgili alanyazında rapor edilen öncekiaraştırmalardan farkı, sınanan olguların ve araştırma yöntemlerinin kapsamıdır. Buproje kapsamında anadil ve ikinci dilde biçimbilimsel işlemleme süreçlerikarmaşık yapılar üzerinden karşılaştırılacaktır. Farklı özelliklere sahip karmaşıkyapıların aynı koşullar altında işlemlenmesi karşılaştırılacaktır. Bireysel farklılıklarmodüler olarak dikkate alına...
Citation Formats
H. E. Erdem, “Odtü Ögrencilerinin Genel Akademik Ortalamalarinin Ögrenci Odakli Bir Yaklasimla Incelenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61791.