E- Devlet Ölçümleme Projesi.

2014-12-31
Proje, AB tarafından geliştirilen EGEP (e-Government Economics) çerçevesini temel alan bir e-servis ölçüm metodolojisini geliştirmeyi ve seçilen belediyelere uygulamayı hedeflemektedir. Proje aynı zamanda bir tez çalışması ile desteklenmektedir.
Citation Formats
A. Arifoğlu, “E- Devlet Ölçümleme Projesi.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61830.